L. Lichtschepen, Betonningsvaartuigen, Vuurtorens en Betonning

Archieflijst

Direct naar de foto's

zw = zwart/wit

kl = kleur

LL = Boekje Lootsluyden en Hystoriën door Jacques W. Deijnen

VNLS - I -

1L   zw  Stoombetonningsvaartuig uitvarend.

2L   zw   Stoombetonningsvaartuig op rede Vlissingen.

3L   zw   idem als foto 30.

4L   zw   Betonningsvaartuig "Vlissingen".

5L   zw   Betonningsvaartuig in haven met boeien aan dek.

6L   zw   Zeebetonningsvaartuig "Zierikzee".

7L   zw   Zeebetonningsvaartuig Breeveertien".

8L   zw   Lichtschip "Terschellingerbank".Uitgeleend aan Doeke/Rinus

9L   zw   Lichtschip "Terschellingerbank".

10L  zw   Lichtschip "Maas".

11L  zw   Lichtschip "Noord Hinder" op zee.

12L  zw   Lichtschip "Noord Hinder" op zee.

13L  zw   Lichtschip "Noord Hinder" in de haven.

14L  zw   Lichteiland "Goeree".

15L  zw   Gasboei W-12.

16L  zw  Houten boei met 2 boeienmakers.

17L  kl   Houten boei

18L  zw   Diverse betonningsvaartuigen "Frans Naerebout"

19L  zw   Opnemingsvaartuiq Honte (oude Honte).

20L       Opnemingsvaartuig Honte (nieuwe Honte).

21L  zw+kl 3 foto's van kustlicht Vlissingen

22L  zw   2 foto's Lichtplatform Goeree Zie LL blz. 31

23L  zw   Het Groot Zeebaken van Westcappel zie LL blz. 30

24L  zw   Gietijzeren vuurtoren 1875 Noorderhoofd West Kapelle

25L  zw   Proef-radarpost Zimmerman Januari 1952

26L  kl   Set van 16 foto's van de stranding Lichtschip Texel 1991

27L  zw   Lichtschip Terschellingerbank 1932

28L  zw   Set van 4 foto's Lichtschip Noord Hinder 3 stuks 1937

29L  zw   2 identieke foto's lichtschip West Hinder 20 april 1895

30L  kl   Foto 2 boeien Noord Hinder ca. 1990

31L  zw   Houten ton no. 6 1801 zie LL blz. 89

32L  zw   Set van 7 foto's van betonningsvaartuig Frans Naerebout nummers 1 t.e.m. 4

33L  zw   Tewaterlating Betonningsvaartuig Vlissingen 5 okt. 1968

34L  zw   Opnemingsvaartuig Haringvliet 1956

35L  zw   2 foto's Inspectie vaartuig Coertzen 1884

36L        Stoomtransportschoener en betonnings- en verlichtings vaartuig "Coertsen"

37L        Set van 3 foto's tonnenlegger Barhurst (zie blz. 50 "Maritiem Zeeland" van C. Heijkoop)

38L  kl   Betonnings vaartuig Delfshaven

39L  zw   Houten ton opgebaggerd uit de Braakman

40L  zw   Houten ton in de straten van Vlissingen ca. 1920

41L  zw   Stoombetonningsvaartuig "Frans Naerebout" (de tweede) 1902.

42L  zw   Tewaterlating 4e betonningsvaartuig Frans Naerebout 1956

Foto's