G. Loodsvaartuigen

Archieflijst

Direct naar de foto's

ZW = zwart/wit.

KL = kleurenfoto.

LL = Boekje Lootsluyden en Hystoriën van Jacques W. Deijnen

45g t/m 48g;54g;81g t/m 89g zie XXL

VNLS 1.I-

1g   zw   Zeilloodsvaartuig Flissingen no. 4 in volle zee.

2g   zw   Zeilloodsvaartuig Flissingen no. 9 in Dokkade Vlissingen

3g   zw   Zeilloodsvaartuig Flissingen no. 4 gesleept wordend.

4g   zw   Zeilloodsvaartuig Flissingen no. 10 onder vol zeil.

5g   zw   Zeilloodsvaartuig Flissingen no.(onbekend)in volle zee.

6g        2 Zeilloodsvaartuigen gemeerd in haven.

7g   zw   Zeilloodsvaartuig met naam Loodswezen en 4 man aan dek.

8g        Zeilloodsvaartuig "Vlissingen" no.(onbekend) als foto 5 maar groter formaat

9g   zw   Zeilloodsvaartuig Flissingen no. 5, bij het hoofd van Vliss.

10g  zw   Zeilloodsvaartuig met 2 masten in droogvallende Koopmanshaven.

11g  zw        idem als foto 10.

12g  zw        idem als foto 10, maar groter formaat.

13g  zw   Zeilloodsvaartuig met slecht weer binnenlopend.

14g  zw   Zeilloodsvaartuig no. 13, met lichtschip Noord Hinder in haven.

15g  zw   Stoomloodsvaartuig no. 1.

16g  zw   Stoomloodsvaartuig no. 9

17g  zw   Stoomloodsvaartuig no. 5.

18g  zw   Stoomloodsvaartuig no. 12.

19g  zw   Stoomloodsvaartuig met loodsen aan dek, passeert stoomschip.

20g  zw   Stoomloodsvaartuig Altair" met jol.

21g  zw   Motorloodsboot no. 1 gezien aan BB-zijde.

22g  zw   Loodsboot "Arcturus" 1.

23g  zw   Loodsboot "Deneb".

24g  zw   Loodsboot no.  l, gezien aan SB-zijde.

25g  zw   Loodsboot "Antares".

26g  zw   Loodsboot "Spica".

27g  zw   Loodsboot "Fomalhout", met redeboot.

28g  zw  Stoombetonningsvaartuig "Coertzen", met lichtbaken op voorgrond.

Nummers 29 t/m 35 Zie L, Vuurschepen, Betonning (zijn omgenummerd)

36g  zw   Zeilloodsvaartuigje in haven (boeitjes aan dek).

56g  zw   Stoomloodsafhaler, binnenvarend Koopmanshaven.

57g  kl   Belgisch zeilloodsvaartuig met 2 zeilschepen, (van schilderij).

59g  kl   Redeboot "Kabeljouw".

60g  kl   Stoomloodsvaartuig no. 12

61g  kl   Redeboot no. 3 in Koopmanshaven.

62g  kl   Tender "Zilvermeeuw".

63g  kl   Afhaler-roeisloep onder zeil.

64g  kl   2 Belgische redeboten.(l varend - l aan steiger).

65g  kl   Stoomloodsvaartuig no. 3 op woelige rede.

66g  kl   Zeilloodsvaartuig "Flissingen no. 7" en zeilvaartuig op rede.

67g  zw   Redeboot Bruinvis - uitvarend Koopmanshaven.

68g  zw   Redeboot Walvis met storm in actie

69g  zw   Stoomredeboot no. 8.

70g  zw   Redeboot no. 8 op weg naar stoomschip.

71g  zw   Redeboot Rog op de rede.

72g  zw   2 roeisloepen op de rede.

73g  zw   Zeil sloep met bemanning op de rede.

74g  zw   l roei/zeilsloep in Koopmanshaven.

75g  zw   4 roei/zeilsloepen in Koopmanshaven.

78g  zw   loodsvaartuig "Fomalhout", met er omheen gegroepeerd 46  kleine foto's van loodsvaartuigen periode 1901 - 1974. (Naar zoldertje)

79g  kl   Redeboten Bruinvis en Walvis in Koopmanshaven. Niet in archief

96g       Redeboot Rog

97g       Redeboot in dok

98g       Redeboot onder zeil

99g       Redeboten Geep en Walvis

100g zw   Stoomloodsvaartuig Arcturus

101g zw   Set van 6 foto's Loodsengalleys met en zonder zeil

102g zw   2 foto's Loodsschoener IJmuiden no. 4. zie LL blz. 17

103g      Loodsschoener No. 10, met jol

104g kl   Foto van een prent van een loodsgaljoot uit 1702

105g      Stoomloodsvaartuig Arcturus zie LL blz. 35

106g      Loodsen helikopter Schreiner Airways (Zie model VNLS 2.II-33)

107g kl   Redeboot Walvis voor boulevard 1984

108g zw   Loodsensteiger met ijsgang en redeboten februari 1929

109g zw   Set van 8 getekende kerstkaarten met div. loodsvtgn.

110g kl   Prentbriefkaart met stranding en loodsrinkelaar

111g zw   Motorbetonningsvaartuig no. 11, later "Everingen"

111g II    Motorbetonningsvaartuig no. 11 bewerkt

112g zw   Redeboot aan loodsensteiger met ijsgang 1963

113g      Redeboot Geep in Koopmanshaven ca. 1970

114g zw   Beloodsing voor Westerhoofd na 1928 en vóór WO II

115g zw   3 foto's Westerhavenhoofd na 1928

116g kl   Nieuwe waterjet gedreven loodsenjol, 1992

117g zw   Set van 7 foto's Loodsvaartuigen Wega en Capella ca. 1970-1980

118g kl   2 foto's Capella omgebouwd tot jacht, in Monaco 1991

119g kl   2 foto's Spica en heli-oefening ca. 1984/85

120g zw   2 foto's loodsvaartuig Sirius en 1 foto loodsvaartuig Bellatrix maart 1967

121g zw   Stoomloodsvaartuig Markab ca. 1965 uit dienst zie LL blz. 36

122g zw   Stoomloodsvaartuig Arcturus idem

123g zw   Stoomloodsvaartuig Altair met jol te water

124g zw   Loodsboot No. 9 en Loodboot No. 12 voor WO II

125g       Foto uit boek zeilloodsschoener Flissingen 14

126g zw   Loodsschoener Flissingen no.4

127g zw   Loodsschoener Flissingen no.3

128g zw   Loodsschoener Texel/IJmuiden no.3

129g kl   Foto van schilderij Beloodsing op de rede zie LL blz. 68

130g zw   Foto van schilderij beloodsing met zeilgalley

131g zw   Stoomredeboot No.8

132g zw   2 identieke foto's redeboot no. 8 1925-1950

133g zw   Beloodsing op Vlissingen Rede door type redeboot 8

134g zw   Uitvarende motorredeboot ca. 1950?

135g zw   Motorredeboot ca. 1950 in binnenhaven

136g zw   Motorredeboten in Koopmanshaven ca. 1950?

137g zw   Inkomende redeboot (Belg?) ca 1960?

138g kl   2 foto's Belgische redeboot 1980 op rede van Vl.

139g zw   Redeboot Kabeljouw ca. 1965

140g zw   Redeboot type Kabeljouw met open stuurhuis ca. 1954

141g zw   Foto in spiegelbeeld redeboten in Koopmanshaven ca. 1960

142g zw   Stormsloep (aanmerkelijk groter)en roeigalleys in Koopmanshaven.

143g zw   2 inkomende redeboten type Kabeljouw ca. 1960?

144g zw   Afhaalvaartuig Zeemeeuw ca. 1930 + verhaal

145g zw   Tewaterlating van de redeboot Bruinvis ca. 1970?

146g zw   Set van 4 foto's "Stalletje" bij Vlissingen

147g      Gezonken loodsboot no. 14 op 15 feb. 1918 in Oostgat op een mijn gelopen     .

148g zw   Loodsboot no. 15 meert af aan steiger in de Buitenhaven. IJswinter 1929.

149g zw   Belgische zeilloodsschoener

150g kl   Foto van schilderij, Belgische Kanaal loodsschoener

151g kl   Foto van schilderij, Loodskotter Terschelling No. 2

152g kl   Foto van schilderij, Ned. en Belgische stormsloepen verlaten Koopmanshaven Zie LL blz. 83

153g  zw   Stoomloodsvaartuig in dok Eiland Vlissingen jaar??

154g  zw   2 foto's stoomloodsvaartuig No. 4 te Hellevoetsluis rijkswerf Zie F. de Boer Loodswezen Visie 1995 en blz. 49 100 jaar enz.

155g zw   Onbekend Ned. stoomloodsvaartuig

156g kl   Set van 3 foto's Redeboot Voyager juli 1994

157g kl   3 foto's, redeboten Reiger, Wulp en Aalscholver.

158g kl   Set foto's van de Fomalhaut (7 stuks)

159g kl   2 x Opleidingsvaartuig Zilvermeeuw mei 1991 tijdens Sail

160g kl   2 foto's van de Loodsboot Spica maart 1994 bij opening gebouw

161g      Loodsvaartuig Zeekoet

162g      Loodsvaartuig Wega

163g kl   Houten loodsjol in de kraan 1984

164g kl   foto van aquarel loodskotter op de Oosterschelde voor Veere, door Jacobs 1870

165g      Pilot helikopter te Rotterdam

166g zw   Redeboot Kabeljauw in Koopmanshaven ca. 1955??

167g      Loodsschoener in droogdok Middelburg Prentbriefkaart eind 19e eeuw.

168g      kl   Set van 3 foto's van model van de Loodsschoener Flissingen no. 8. Hangscheepje in St. Jacobskerk met Peter van Leeuwen en Joop Ham.

169g zw   Halfmodel Loodsschoener no.10 uit 1889

170g zw   Zeilsloep van rededienst op Vlissingen rede 1890

171g zw   Belgische loodsschoener Flissingen No.4, uit 1881.

172g zw   Stoomschoener "De Schelde" uit 1877 Loodswezen Vlissingen en uitnodiging tot het bijwonen van de kiellegging van dit schip 2 augustus 1876.

173g zw   Twee foto's van de tender Zilvermeeuw aan het bunkerstation Vlissingen 17 maart 1965 (ex. coll. SHV)

174g zw   Set van 5 foto's Roeiershoofd met redeboten en reddingboot ca. 1935

175g  zw    Loodsschoener in Koopmanshaven Vlissingen 1897

176g  zw    Gesleepte zeilloodsvaartuigen

177g  kl    Beloodsing anno 1884 op 10 aug. 1984

178g  zw    2 foto's bemannen van bark in Engels Kanaal. In de jol zeeloods P. van Saane in 1902 (2x) Zie tekst achterop foto.

179g  zw    Redeboot no.8 ca. 1935

180g  kl    Redeboot Bruinvis, na conversie (jaren 1980)

181g  zw    Eerste stalen zeilkotter No. 14 Foto genomen bij Dungeness onder schipper Pieter Verheul. Zie ook 3F.

182g  kl    Loodsvaartuigen Fomalhout en Spica bij tonnenmagazijn ca. 1995

183g  zw    Loodskotter no. 13 en lichtschip Noord Hinder bij oude Arsenaal te Vlissingen

184g  zw    Loodsboot Wega ca. 1980

185g  zw.di Redeboot Walvis na conversie ca. (jaren 1980)

186g        LEDIG

187g zw   Wrak van loodsboot 19 (juni 1940) met gedenkplaat van de gesneuvelden.

188ga zw   Set van 4 foto’s van de tender “Zeezwaluw” en opvarenden met o.a. schipper Goedhart, stuurman Gort en directeur Callenfels.1947.

188gb zw   1 foto idem.

189g zw    Loodsvaartuig Capella in de Vlissingse Buitenhaven ca. 1975.

190g zw    Tender Zilvermeeuw in de Buitenhaven ca. 1955.

191g kl    Redeboot Apollo 2009.

192g zw    Stoomloodsvaartuig 15 in de Buitenhaven ca 1935. (zie 148g)

193g zw    Beloodsing op de rede van Vlissingen 1869 Foto naar aquarel van J.F Schütz.

194g zw    Om positie varen, 1929.

195g zw    Loodsstormsloep onder zeil 1929.

196g zw    Loodsstormsloep onder zeil 1915.

197g zw    Stoomloodsboot No. 9 in de sluis te Vlissingen 1927.

198g zw    Stoomloodsvaartuig met 3 zwarte ballen, 1939.

199g zw    Stoomloodsvaartuigen in Vlissingse Marine Haven, 1929.

200g zw    Nederlandse motorloodsboot No. 9 (redeboot) 1929.

201g zw    Belgische Motorloodsboot in het Kanaal door Walcheren 1931.

202g zw    Motorloodsboot hangend in de kraan van de Scheldewerf. Op de achtergrond Dokje van Perry. 1936.

203g zw    Beloodsing op de Reede van onbekend vaartuig 1931.

204g dg.zw Afhaalkotter no 8 gebouwd 1883

205g dg.zw Loodsschoener no.1 1885-1919

206g dg.zw Loodsschoener no.3 1885-1919   

207g dg.zw Loodsschoener no.4 (schipper Schouwenaar)

208g dg.kl Loodsvaartuig Menkar en heli (Sail Vlissingen ca. 2006) Foto J. Reurink

209g dg.kl Loodsvaartuig Mirfak Foto J. Reurink

210g dg.kl Loodsvaartuig Mirfak Foto J. Reurink

211g dg.kl Loodsvaartuig Mirfak Foto J. Reurink

212g dg.kl Loodsvaartuig Mirfak Foto J. Reurink

213g dg.kl Loodsvaartuig Mirfak Foto J. Reurink

214g dg.kl Loodsvaartuig Mirfak Foto J. Reurink

215g dg.kl Loodsvaartuig Menkar Foto J. Reurink

216g dg.kl Loodsvaartuig Menkar Foto J. Reurink

217g dg.kl Loodsvaartuig Menkar Foto J. Reurink

218g dg.kl Loodsvaartuig Menkar Foto J. Reurink

219g dg.kl Loodsvaartuig Menkar Foto J. Reurink

220g dg.kl Loodsvaartuigen Menkar en Mirfak Foto J. Reurink

221g dg.kl Tender Enterprise Foto J. Reurink

222g dg.kl Tender Gemini Foto J. Reurink

223g dg.kl Tender Apollo Foto J. Reurink

224g dg.kl Tender Pioneer Foto J. Reurink

225g dg.kl Tender Apollo Foto J. Reurink

226g dg.kl Tender Columbia Foto J. Reurink

227g dg.kl Tender Columbia Foto J. Reurink

228g dg.kl Tender Explorer Foto J. Reurink

229g dg.kl Tender Explorer Foto J. Reurink

230g dg.kl Tender Apollo Foto J. Reurink

231g dg.kl Tender Gemini Foto J. Reurink

232g dg.kl Tenders Pioneer, Discovery, Columbia en Voyager. Foto J. Reurink

233g dg.kl Tender Apollo Foto J. Reurink

234g dg.kl Tender Endeavour Foto J. Reurink

235g dg.kl Swath Perseus Foto J. Reurink

236g dg.kl Swath Cetus Foto J. Reurink

237g dg.kl Swath Cetus Foto J. Reurink

238g dg.kl Swath Cetus Foto J. Reurink

239g dg.kl Swath Cetus Foto J. Reurink

240g dg.kl Jol van de Mirfak/Menkar met o.a. loods A. Geissler Foto J. Reurink

241g dg.kl Tender Aalscholver Foto J. Reurink

242g dg.kl Tender Zeezwaluw en een Swath in Koopmanshaven bij nacht. Foto J. Reurink

243g dg.kl Oude gerestaureerde loodsbotter Texelstroom uit Oudeschild Foto J. Reurink

244g dg.kl Oude gerestaureerde loodsbotter Texelstroom uit Oudeschild met Tender Mercury Foto J. Reurink

245g dg.kl Oude gerestaureerde loodsbotter Texelstroom uit Oudeschild Foto J. Reurink

246g dg.kl Oude gerestaureerde loodsbotter Texelstroom uit Oudeschild met Tender Mercury Foto J. Reurink

247g dg.zw Motorloodsboot no. 2 als tender 1920-1930

248g dg.kl Tender Enterprise. Foto J. Maas

249g dg.kl Tender Enterprise. Foto J. Maas

250g dg.kl Tender Enterprise. Foto J. Maas

251g dg.kl Brug van loodsboot Antares ca. 1960

252g dg.kl Loodsboot Antaris ca. 1960

253g dg.kl Potloodschetsen van loodsvaartuigen 19e en 20e eeuw door R.Pot.

254g dg.kl Potloodschets loodsschoener 1884

255g dg.kl Potloodschets Dandij Kotter 1860

256g dg.kl Potloodschets Rijksbetonnings Motorvaartuig no. 12 1912

257g dg.kl Potloodschets Afhaalmotor rededienst 1914

258g dg.kl Potloodschets Zee-afhaalmotor 1-2-3 1923

259g dg.kl Potloodschets Rijksbetonningmotor 11 1907

260g dg.kl Potloodschets Rinkelaar 1830

261g dg.kl Potloodschets Peilvaartuig Koperen Koo, 1875 en galley rededienst 1860

262g dg.kl Potloodschets Lodingschokker 1870.

263g dg.kl Potloodschets Inspectievaartuig Coertzen 1884.

264g dg.kl Potloodschets Gastransportschip Vlissingen 1904

265g dg.kl Potloodschets Stoomloodsboot 1913.

266g dg.kl Potloodschets Motorreddingboot (zonder datum)

267g dg.kl Potloodschets Kotter afhaler 1885

268g dg.kl Potloodschets Zeilreddingboot 1870

269g dg.kl Potloodschets Grote zeilboot rededienst 1860.

270g dg.kl Potloodschets Inspectievaartuig Frans Naerebout vòòr 1875.

271g dg.kl Loodsschoener No. 10, 1903 (geen loodskotter)

272g dg.zw Zeilsloep op de rede met loodsen ca. 1900.

273g dg.kl Loodsvaartuig Sirius ca.1972-1978

274g dg.kl Loodsvaartuig Sirius ca.1972-1978

275g dg.kl Belgische loodsboot 7 ca.1972-1978

276g dg.kl Loodsvaartuig Antares ca. 1975

277g dg.kl Redeboot Rog op de rede ca. 1975

278g dg.kl Redeboot Rog aan de loodsensteiger ca. 1975

279g dg.kl Redeboot Bruivis en Belgische redeboot no. 2 aan de steiger in ijswinter ca. 1972-1978

280g dg.kl Tender Zeemeeuw ca. 1972-1978

281g dg.kl Loodsvaartuigen Capella en Wega in de sluis te Vlissingen, verlaten het district in 1978.

282g dg.kl Schilderij van loodsvaartuig Mirfak door F. Boom.

283g zw    Loodsboot Fomalhaut en redeboot Walvis op Vlissingenrede ca. 1985.

284g zw    Redeboot Rog in de Koopmanshaven ca. 1984.

285g zw    Stoomloodsvaartuig 14, op een mijn gelopen en gezonken in 1917.

286g dg    Onbekend, loodsschoener?

287g dg. De Antares in Vlissingen, 1973

288g dg. Motorloodsafhaalvaartuig Jan van Gent bij Hoek van Holland, 1973.

289g dg. Motorloodsafhaalvaartuig Jan van Gent bij Hoek van Holland, 1973.

290g dg. Motorloodsafhaalvaartuig Jan van Gent bij Hoek van Holland, 1973. 

291g dg. Loodsvaartuig Castor in Delfzijl, 1968. 

292g dg. Loodsvaartuig Castor in Delfzijl, 1968. 

293g dg. Loodsvaartuig Antares in Vlissingen 1968.

294g dg. Motorloodsafhaalvaartuig de Alk, 1967

295g dg. waarschijnlijk Vlissingen - Stoomloodsvaartuig Arcturus (1948-1966)

296g dg. Stoomloodsvaartuig No. 10, 1931 Vlissingen, schipper J.J.vd Eijk

297g dg. Dandij Kotter, loodsvaartuig No 10 op de rede van Vlissingen (09-09-1909)

298g dg. Loodsschoener No 14 bij Dungeness (09-09-1909)

 

 

 

 


 

Foto's

111g II