B. Personen en Groepen

Archieflijst

Direct naar de foto's

AI.  FOTO'S B         Personen en Groepen

 

zw = zwart/wit
kl = kleurenfoto

dig = alleen digitaal (dus niet fysiek aanwezig)

                                

G.A.V.= Gemeente Archief Vlissingen

LL    = Boekje Lootsluyden en Hystoriën van Jacques W. Deijnen

 

VNLS 1.I-15 en 28b t/m 31b zie XXLarge

 

VNLS1.I-

    

1b   kl   Gerrit de Hakkelaar voor 't logement Stad Antwerpen. (naar schilderij)

2b   zw Foto van gravure Vrede van Munster

3b   zw   Gedecoreerde redders van de Griekse brik Hydra.(1872)me in het midden schipper F. Jilleba en kwartiermeester I. Kamermans.

4b   zw   Oude standbeeld Frans Naerebout.

5b   zw   Loods P. v.d. Eyk, in eerste uniform na WO II.        

6b   kl   Onbekend persoon in sociëteit afscheid loodsen 1983.

7b   zw   Schipper Vader (loodsboot 14) en begrafenisplechtigheid.

8b   zw   Begrafenisstoet Schipper Vader met corps-eer, 20 februari 1918

9b    zw   Groepsfoto van loodsen en bemanning zeilloodsvaartuig (begin 20e eeuw)

10b  zw   Loodsen wachtend op schip voor de Oude Sociëteit, zgn. “Stoepjes” met vlnr. A. Goedbloed, C. van Oppen en A de Groot.

11b  zw    Set van 2 foto’s: Loodsen voor de Sociëteit 1890. Zittend: C. Willemse, onb.,Van Driel, J. Roest, Mommaas, Joh. v. d. Eijk, H. v.d. Eijk, onb, staand: Sutherland, J. v.d. Heuvel, G. Wilders, H. Schot, J. Spui, Meijnderts, P. Straver, J. Roland (beheerder soc.) huisschilder Mos, vader van Piet Mos (kunstschilder), I. van Bel, Riemens, kantoorbediende loodswezen, L. van der Eijk, onb. (zie ook VNLS 17-XVII-13)

12b  zw   Groep loodsen voor Soc., bezoek Koningin 1950.

13b  zw   Loodsen optocht onafhankelijkheidsfeest voor logement Stad Antwerpen op de hoek Noorzeestraat en Beursplein 8-9 aug. 1913. Vlnr: C. Kooger met vlag; schipper 2e klas Hamel; onb.; C. Schouwenaar; F. Jilleba; A. Minneboo; T. de Vries; G. Pieters; F.H. Jansen(secr.)?; G.J. Meijnderts (penningmeester)?; D. Kuiper; van Gelder; onb. en S. Groot.

14b  zw   Loodsen met praalwagen op het Beursplein 8-9 aug.1913. Vlnr in uniform: Spuij?; J. Kamermans; T. Hoftijzer?F; T. Ham; P.M. Verheul?; C. Kooger met vaandel; P. Stroosnijder.

16b  zw   Sociëteitsbestuur anno 1938 zittend: A. Hoek, R.Rodenhuis, S.Groot, J. Ponte, J.R. Kolster, H. Kappen. Staand vlnr: C. Kooger, A. Swart, C.Braam, P. Van der Eijk, J. Heeres en H. Koning.

17b  zw   Set van 2 foto’s sociëteitsbestuur anno 1950. Zittend vlnr: J. v. Gelder, B. Goosen, K. Lugtenburg, P.v. Es, B.J. de Poorter, R.H. Rodenhuis en N. Hopman. Staand: H. Koning, J. Dijkstra, C. Brand, W. v. Leeuwen (zeeloods) en J. Bosboom.

18b  zw   Sociëteitsbestuur 1978 zitten vlnr: C. Thielen, P. Kuizenga,  voorzitter H. Pot, B. Sichterman, H. Bonsma. staand: A. Nijsen, J. Daniëls, G. ten Broeke, H. Pettinga, H. Sanders.

19b  zw   Sociëteitsbestuur anno 1984. Zittend: H. Agterberg, M.Groothuis, H. Pot, A. Molle, H. Boerma. Staand: F. Boxem, W. van Dieren, I. Cnossen, W. Vallen, D. Roos, B. Janse en H. Kerbert

20b  zw   Loodsen Voetbalelftal L.V.V. 1964. zittend: D. Roos, G.Lugtenburg; H. Pluijlaar, P. Visser, staand: G. Felius., W. Deijnen, Roskam (machinist); T. van Dijk, Jac. de Jong., G. Kentin, H. Koel.

 21b zw   Loodsenkoor tijdens TV opname NOS

22b  zw   Voetbalelftal ± 1980. Zittend vnlr: C. Groeneveld; A. Bakker; J. v.d. Kaa; J. Joosse; R. Hemmes; J. Pop; H. Kentin; Staand vnlr: Coach E. Wolf; P. Visser; B. van Luijk; N. Goverse; P. de Jonge en J. de Vries.

23b  zw   Loodsenkoor ( in piraten outfit). (feestelijkheden?)

24b  zw   Loodsschipper bij dubbel stuurrad

25b  zw   Aankomst Sinterklaas bij Koopmanshaven ca. 1930.

26b  zw   Jacob Hopman (1858 - 1871)

27b  zw   Ter Zaliger Gedachtenis Louis F. Abicht (Belgische loods).

32b  zw   Set van twee originel groepsfoto’s voor Loodsensociëteit, 1924 40-jarig bestaan Sociëteit. Met de volgende herkende personen: H. Kappen, H.A.J. van Hoepen, A. Hoek Jr., D. van Leeuwen, J. W. Hendrikse, B. Stofkoper, inspecteur C. de Haes, inspecteur-generaal F. Rambonnet, A. Onderdijk, F. Jilleba, schipper 2e klasse J. Boogert, Jetze de Jong, J. van Hoepen, C. van Oppen, W. van Leeuwen Sr., schipper 2e klasse Streefkerk. (Herkende personen geel).

33b        Bezoek Prins Bernhard 1969. set 21 foto’s

34b        portret F.H.Jilleba, loodsschipper

35b        portret Joost Vader, loods

36b        portret Leonardus Marinus Verheul, loodsschipper (2x)

37b        portret Cornelis Verheul, zeeloods (2x)

38b        portret Adriaan P.C. Onderdijk, rivierloods (2x)

39b        portret Niek Macaré, zeeloods

40b        portret Marinus Pot, loodsschipper

41b        portret Hendrik Willemse, loodsschipper (2x)

42b        portret Jan Ponk, rivierloods

43b        portret Gommert de Leeuwen, zeeloods stuurman

44b        portret C.Wiegman zeeloods

45b        portret J.Alta loods

46b        portret Bill Mussert, zeeloods

47b        portret W.H. van der Sluijs, loods

48b        portret Hendrik Willemse, zeeloods

49b        portret F.H.Lems, zeeloods schipper

50b        portret S.van Rees, rivierloods

51b        portret J.W.Ponte, rivierloods

52b        portret H.J.M. Tummers, zeeloods

53b        portret L. Lupker, zeeloods gezagvoerder

54b        portret Harm Swiers, zeeloods

55b        portret Adrie van Liere, rivierloods

56b        portret C.Heeres Sr, loods

57b        portret Flip Verhey, rivierloods

58b        portret Krijn Lugtenburg, zeeloods

59b        portret J. Kiebert, loods

60b        portret Richard Burgmeyer, zeeloods

61b        portret Piet van Es, rivierloods

62b        portret Gerrit But, zeeloods

63b        portret Bertus Goosen, rivierloods

64b        portret Piet Greiner, zeeloods stuurman

65b        portret Gijs Gisius, rivierloods, stuurman lvt

66b        portret Joop van Luijk, zeeloods

67b        portret Willem van Leeuwen, zeeloods

68b        portret Willem van Leeuwen Sr, zeeloods

69b        portret Willem van Leeuwen Jr, rivierloods

70b        portret Willem van Leeuwen, loods Ijmuiden

71b  kl   portret J.Kuiper, rivierloods

72b  kl   portret Rein van Ham, rivierloods

73b  kl   portret Carel Czech, zeeloods

74b  kl   portret Willem van Dis, zeeloods stuurman

75b  kl   portret Adriaan Hofman, loods

76b  kl   portret Jacques Moraal, zeeloods

77b  kl   portret Ids Meijnsma, zeeloods stuurman

78b  kl    portret J.M.Bannink, rivierloods

79b  kl   portret Cees F. Herman de Groot, zeeloods

80b  kl   portret Joop van Sabben, rivierloods

81b  kl   portret Th Hagen, kanaalloods

82b  kl   portret A.Kunst, kanaalloods

83b  kl   portret J.Hertogs, rivierloods

84b  zw   portret Willem van Leeuwen ,rivierloods

85b  zw   portret Jacques Deijnen, rivierloods

86b  zw   portret J van de Berg, loods

87b  zw   portret Thijs Pals, rivierloods

88b  zw   portret Jan Bos, zeeloods

89b       portret C de Hondt, commissaris

90b1       Loodsen in de jol ca. 1953. Vlnr: J. Borsboom; H. Willems; J. van Gijzen en op de rug gezien P.J. Visser.

90b2       Tender Zeezwaluw met zeeloodsen ca. 1953. 2x Voor: vlnr: P.J. Visser en K. Lugtenburg; midden: vnlr H. Oosterwijk en J. Borsboom; achter vnlr: H. Willemse; J. van Gijzen; C. le Mahieu en R. Burgmeijer.

91b        overdracht model loodsvaartuig Spica. Vlnr. H. van Hoepen; P. van Leeuwen; E. Engel en A. Poortvliet, controller.

92b        25-jarig jubileum Niek Macaré 1958 met de loodsen staand vlnr: J. Bosboom, Wiegman, L. van Beusekom, A. v.d. Broeke, J. Minnebo, A. v.d. Maas; zittend vlnr A. Maas; N. Macaré en R. Burgmeijer. Zie 195b

93b        Opening sociëteit 1950 met zittend directeur-generaal J. Callenfels; directeur F.J.E. Krips; staand burgemeester J. Kolff, zittend bestuursleden A. Goosen; K. Lugtenburg en B.J. de Poorter. 

94b        idem met zittend voorzitter P. van Es.

95b        groepsfoto loodsen in sociëteit 1984 nr 1

96b        idem nr 2

97b        idem nr 3

98b        groepsfoto met onbekende heren (petten zonder embleem)

99b        loodsen aan boord zeilloodsvaartuig langszij loodsensteiger schipper N. Stofkoper (voor 1905)

100b       loodsen aan boord loodsschoener schipper N. Stofkoper langszij loodsensteiger

101b       Groep loodsen met praalwagen ter gelegenheid van onafhankelijkheidsfeesten augustus 1913 zie foto 13b.

102b       loodsen praalwagen t.g.v. onafhankelijkheidsfeesten te Vlissingen 8-9 augustus 1913, zie foto 14b.

103b       begrafenisstoet loods Van den Berg 1972.

104b       rivierloodsen op perron Roosendaal ca 1970. Vnlr: P. van der Weijde; A. Hofman; W. Wit en J. Meulmeester.

105b       sociëteitsbestuur met burgemeester Kolff 1950. zie 93b-94b.

106b       rivierloodsen op terras in Antwerpen? Ca 1965 Ontbreekt

107b       loodsenband "Pilot Jazz" 1927. Zittend vnlr. ?, C. de Bie,?, staand vnlr. E. Aspeslagh, ?,?,?

108b       Set van 2 foto,s idem, zittend vnlr. R. Burgmeijer en C. de Bie, staand vnlr. ?, R.F. Haarsma Sr., E. Aspeslagh (hoge hoed), ?, Meuledijk (met  medaille, zwager van C. de Bie), C. van Baaren, L. v. d. Linde en Piet Visser.

109b       groepsfoto loods van Steyn en officieren koopvaardij (de Nederland?)

110b       Set van 2 foto’s sociëteitsbestuur 1938. zie 16b

111b       groepsfoto 1e district voor 1923.

112b       loodsen op botter 1e district ca 1912 foto uit collectie Nic. Hopman met namen achterop oa. Haike Jaarsma.

113b       loodsleerlingen 1e district ca 1919 van links naar rechts Onbekend, Willem Zijlemaker (Terneuzen), Wijnand van Leeuwen, Nic. Hopman, staand N.H. de Waard en Jan Groet. Bijgevoegd brief met identieke foto van H. Hopman (zoon van Niek).

114b       Loodsenvoetalteam ca. 1938 met staand vlnr: H. Koning, N. Macaré, K. de Boer, P. v.d. Eijck, P. van Es, D. Schouten, C. de Bie, J. Buis, onb.; zittend vlnr: J. Wielinga, C. van Baaren, K. Lugtenburg. Zie 196b.

115b       groepsfoto afscheid rivierloods A.G. de Groot in Antwerpen  1938. Zittend vlnr. Mevr. De Groot, A.G. de Groot en Ph. Guttig. Staand: onb.;onb. J. Heeres; onb.; onb.; commissaris J. Bakker; onb.; P. Baljé; C. van Oppen; onb.; N. Hopman en waterklerk Van Belzen.

116b       ploeg 3 zeedienst. Afscheid van G. ten Broeke en I. Meinsma 30 okt. 1980. Vlnr. T. Vries; P. Brounts; I. van Tienen. C. van der Schans; G. ten Broeke; A. Harmsen; I. Meinsma; L. Brandt; J. Brasser; W. Baan; W. Vallen; P. van Leeuwen; H. Bonsma en J. Keus.

117b zw   zeeloodsen op de redeboot ca 1960. Vnlr: onb. bemm.lid; P. Suurmond; A. But; W. van Leeuwen; H. Koning; H. Oosterwijk; A. Maas en A. de Waard.

118b kl   afscheid kanaalloods Risseeuw

119b zw   2 foto’s W. van Houten jr. zie LL blz. 101

120b       loodsen stappen van redeboot op tonnenlegger ca 1960. Vlnr: met zonnebrillen: J. Baak en J. Moraal, verder Harmsen, Haarsma; schipper Tabak en matroos P. Marijs

121b kl   Scheldeloodsenkoor TV opname 1 dec. 1974 1. R. Wijkhuis; 2. M. Hofland; 3. H. Koel; 4. J. Daniëls; 5. E. Heugen; 6. M. van Es;. 7. A. van de Broeke; 8. J. Ham.; 9. R. Kooger; 10. R. Visser; 11. H. Pluijlaar;  12. J. Geertse; 13. W. van Broekhoven; 14. G. Zeegers; 15. A. Veldkamp; 16. J. Nas;  17. H.Corporaal; 18. H. Dronkers; 19 S. Joustra; 20. L. Strooband Sr.; 21. J. Christis; 22. H. Schagen; 23. A. de Kraa; 24. Veldkamp; 25. R. van Ham; 26. W. Heugen; 27. H. Pettinga; 28. onb.; 29. A. Goosen; 30. A. van Liere; 31. J. Halfweeg; 32. E.G. de Leeuw; 33. A. Wilmering; 34. H. Sondag; 35. J. Glerum; 36. C. Derksen; 37. C.F. de Bruijn; 38. J. de Klerk; 39. H. van Wijngaarden; 40. H. Boerma

122b kl   begrafenis rivierloods Hugo van Woerkom 11 okt. 1996

123b            idem

124b            idem

125b            idem

 

126b      Fotoalbum portretten van loodsen met beschrijving A.Swart, binnenloods in dienst 14 juni 1921, 1 aug. 1940 afgekeurd. C.R. Kuijper, Zeeloods/stuurman, in dienst 17 dec. 1912, overleden 20 sept. 1946.J. Roos, Zeel./stuurman, in dienst 18 mrt. 1913, gepensioneerd 1 nov. 1946. F.Kappen, zeeloods, in dienst 23 dec. 1913, gepensioneerd 16 jan. 1947. C. Spanjer, Zeeloods, i.d. 15 mrt. 1913, gep. 1 aug. 1947. K. de Boer, zeeloods, i.d. 6 april 1922, overleden 12 jan.1948. K. List, loodsschipper, i.d. 28 jan. 1913, gep. 18 okt.1948. M. Bode, zeeloods, i.d. 20 juli 1919, gep. 1 okt. 1948. A.Hoek, zeeloods, i.d. 12 nov. 1913, gep. 1 dec. 1948. J. A. de Ruysscher, zeeloods, i.d. 17 jan. 1938, overl. 12 dec. 1948 L.W.J. de Waardt, binnenloods, i.d. 4 maart 1910, gep. 16 dec. 1948. J.W. Hendrikse, binnenloods, i.d. 6 dec. 1924, eervol ontslagen 1 okt. 1941.A. Mudde, zeeloods i.d. 20 jan. 1925, eervol ontslag 1 maart 1950. H.D. Streefkerk, Loodsschipper 3e klasse  per 1 juli 1930, gep. 1 juli 1938. P.A. van Oppen, binnenloods, i.d. 1906 gep. 16 maart 1937. F.H. Jilleba, binnenloods i.d. 15 febr. 1905, gep. 1 juli      1932. P.C. Baljé, binnenloods geb. 22-10-1899, overleden 3 dec. 1940. J. Heeres, binnenloods, i.d 1920, gep. 1952. R. H. Rodenhuis, binnenloods, i.d. 1 februari 1930, gep 1 okt. 1952. A.Goedbloed, binnenloods, i.d. 1919, overleden 1953. J. Stroo, binnenloods i.d. 1935, overleden 1953. A.Pot, zeeloods, i.d. 1935, overleden 1953. C.de Bie, loods, i.d. 1926, overleden 1954 J. van Gelder, zeeloods/schipper i.d. 1921, gep. 1954. J. van Hoepen, loods, i.d. 1919, gep. 1954. P.J. Visser, loods i.d. 1922, gep. 1954. C. Rolandus, zeeloods, i.d. 1920, gep. 1954 J. Wielinga, zeeloods, i.d. 1927, overleden 1955. G. Spuy, zeeloods, 1920 – 1955 J. de Nooyer, loods 1916 – 1956               I. Korthals, loods 1920 – 1956 G. de Leeuwen, Zeeloods 1926 – 1960 P. v.d. Eijk. Zeeloods/schipper 1926 – 1960

127b       Fotoalbum van loodsen overleden tijden WOII met beschrijving (Gedenkplaat in de hal) E.P.A. Aspeslagh Zeeloods in dienst 12 september 1927,  omgekomen 27 oktober 1944. C. van Baaren Hulpzeeloods in dienst loodswezen 6 aug. 1935, overleden 2 maart 1945. H.W. Bor Zeeloods in dienst 13 sept. 1926, overleden (vermoedelijk) 20 april 1943.  J.W. Buis, Binnenloods, in dienst 17 mei 1927, overleden 17 mei 1940.  Ph.J. Guttig, Binnenloods, in dienst 1 okt. 1924, begraven 28 november 1941. J.R. Kolster, Zeeloods, in dienst 21 jan. 1921, overleden 11 dec. 1941. J.C. v.d. Peijl, Zeeloods, in dienst 1 maart 1927,  overleden 14 juni 1942.

128b       Portret vice-admiraal Constant D. de Haes 1869-1932  Inspecteur van het Loodswezen te Vlissingen 1922-1925.

129b       Portret uit 1956 van J. Callenfels, directeur-generaal van het Loodswezen, met brief van Sociëteitsbestuur 14 oktober 1955.

130b1     Bezoek minister Visser 31-8-1960 Vlnr. Onb.; direkteur C. ter Poorten; onb.; uitbater Verhage; N. Macaré; min. Visser; Piet van Es en comm. De Hondt.

130b2     Bezoek minister Visser 31-8-1960 Op de rug gezien onb.; vnlr. Onb.; direkteur ter Poorten; Willem van Leeuwen; B. de Poorter en min. Visser.

131b kl   Foto met redebootschipper Dick Reinsaard en oud-loodsen J.Pop en B. van Herwijnen

132b  kl   J.Pop en B. van Herwijnen bij schilderij van Jaarsma    zojuist geschonken door J.A. Loesberg (Kleinzoon van J.A. Loesberg, voorzitter VNLS 1909)

133b  zw   Groep gedecoreerden (met rechts schipper Streefkerk) a/b van de reddingboot “Maria Carolina Blankenheim”.

134b       Set van 5 foto’s t.g.v. onthulling tweede standbeeld Frans Naerebout 15 juli 1952.

135b       Onthulling eerste standbeeld Frans Naerebout aug. 1919 Rechts de voorzitter van de Sociëteit Nederlandsch Loodswezen Dhr. J. Roest

136b       "Uitkijk lopen" bij de Gevangentoren begin 20e eeuw.

137b       2 foto’s Uitkijk lopen onder de poort van het Westerhoofd Kopie van originele foto

138b       Uitkijk en loodsen + bemanning loodsengalley bij Westerhoofd ca. 1900

139b       “Stoepje” op de stoep van de Sociëteit 30er jaren (zie blz. 28 "Een eeuw Loodsen op en om de Schelde").

140b       VHF te Antwerpen Kruisschans.

141b       Twee portretten van Lord Palmerston (1784-1865)

142b       Geredde matroos van de “Hydra” 1874 met verhaal hierover.1 Origineel en 1 kopie

143b       Redders en geredden van de “Doris” 1907 met op achterkant namen. Zie "Een eeuw Loodsen op en om de Schelde" blz. 41.

144b       Set van 4 foto’s, Doeke Roos ontvangt Koninklijke onderscheiding van burgemeester Dok-van Weele. Mei 2000.

145b       2 foto’s Bezoek Prins Bernhard bij opening Billiton in de Sloehaven. Vlnr: Kees Kole. W.V. Ginkel en Jan Nas. Zie 219b.

147b1+2    2 groepsfoto’s A- en B-ploeg loodsenkorps 1998 Namen achterkant ingelijste foto’s 17-XVII.19/20

148b       Foto van de zeilmaker van de Archibald Russel 1935

149b       fotokopie uit boekje “Kent u ze nog die Vlissingers” 1974 Zie nrs. XVII-8 en XVII-13

150b       Set van 15 foto’s Opnamen West-Deutsche Rundfunk ca. 1985

151b       Lezing Amrobank 1989. Vlnr. A. Wilmering; H. Kentin, R. Zegers; J. v.d. Kaa; W. van Broekhoven.

152b       Set van 10 foto’s begrafenis Hugo v. Woerkom 11-10-1996

153b       Set van 15 foto’s Sinterklaasfeest 1995

154b       Portret Egbert van Hoepen 1934 – 1921 Afdruk uit G.A.V

155b       Begrafenis schipper W. Vader 20 februari 1918(uit G.A.V.)

156b       Groep roeiers voor het hoofd. Ca. 1900 (uit G.A.V.)

157b       Loodsenvlieger (porder) J.W. Perwez ca. 1900 (uit G.A.V.)

158b       Groepsfoto loodsen ca. 1900 Staand vlnr ?, A.Hoek,?,A. Roos, zittend J.A. Loesberg, A.Wielex, H. van Hoepen en ?(uit G.A.V.)

159b       Portret J.A. Loesberg (uitvergroting uit G.A.V.)ca. 1900 Zie 165b.

160b       Portret C. Kooger (uitvergroting Bestuursfoto 1938)

161b       35 pasfoto’s: L. Pennaerts, J.v.d. Vegte, H. Koel, C. Buren, P. Rompa, H. Kerbert, K. Derks, F. Steen, H. Pettinga, P. Geijsels, J. Halfweeg, T. Vries, Tj. Van Dijk, A. Ten Bosch, J. de Klerk, G. Kentin, J. Schuurman, D. Hannewijk, G. Lokerse, J. Brasser, J. Glerum, A. Groenheide, E. Heugen, W. van Maanen, J. Mastenbroek, P. Meert, A. Taal, A. Wilmering, J. van Zalinge, T. van der Zee, H. Boerma, W. Breuren, W. Deijnen, H. Pluylaar, M. Wijkhuis.

162b       Kiellegging nieuwe tender type Voyager, 4 maart 1993

163b       Foto Raad voor de Scheepvaart met uiterst rechts lid zeeloods J. Schot.

164b       Rivierloods Mart van der Pas op loodsladder

165b       Portret J.A. Loesberg, voorzitter Vereniging Nederlandsch Loodswezen 1909

166b       3 foto’s beëdiging zeeloods Xander Jansen 1996.

167b       Overdruk uit “Kent u ze nog die Vlissingers” Nederlandse loodsen voor Sociëteit met tekst, zie 11b.

168b       Groepsfoto t.g.v. 25-jarig bestaan VNLS 28 juni 1909 met de volgende herkende personen: E. v. Hoepen, P. v.d. Vies, F. v. Steijn, I. van Bel, F. Jilleba, P. Straver, A. Minneboo, G.J. Mijnderts?, A. Roos, F.H. Jansen?, W. Vader, P.M. Verheul, A. Hoek, schipper 2e klasse Hamel, J. Kamermans, L. van der Eijk, Mevr. Dominicus, inspecteur Dominicus, Sutherland?, W. van Duin, H.A.J. van Hoepen, C. Kooger (schipper 2e klasse), L. Zeijlemaker. (Herkende personen geel. Zie 199b)..

169b       4 foto’s 40-jarig jubileum W. van Leeuwen (zeeloods) april 1967. Foto 4: J. Nas; W. van Leeuwen en H. van Hoepen.

170b       Portret B. J. de Poorter, zeeloods, In dienst 1926-1968

171b       Portret schipper H.D. Streefkerk

172b       Portret W. van Leeuwen zeeloods te Vlissingen geb. 6 april 1885 te Den Helder overleden te Vlissingen 7 mei 1955. Zoon van Willem van Leeuwen zeeloods.

173b       Dirk van Leeuwen geb. 29-10-1889 overleden te Vlissingen 19-3-1963. Zeeloods/gezagvoerder.

174b       A. Hoek, voorzitter in 1919

175b       Portret H.K. van Baaren Zie "Een eeuw Loodsen op en om de Schelde" blz. 29.

176b       Groepsfoto FLP, Moens, W. Deijnen, Kuizinga, Ras, Wiltenburg en Neijenhof.

177b       2 foto’s H. van Hoepen 1991

178b       Foto afscheid J. Van Zalinge 1993

179b       Nieuw aangestelde voorzitter Loodswezen 1988 A.G. Nauta met burgemeester J. van der Doef.

180b       foto van prent Jan Duffel

181b       beëdiging zeeloods Kees Hage 1990

182b       beëdiging Henk Schuurman, Rollo v. Hoek, Cees Glerum, Ben Cloet en Bert van Gorssel 1991

183b       2 pasfoto’s Tom Molle

184b       W. Deijnen april 1996

185b       Ploeg X (10) rivier G. de Jong, O. Nijkamp R. v.d. Bos, P. Visser, H. Hartog, A. Slothouber, K. Heeres, J. Joosse, H. Pot en D. Roos.

186b       Ondertekening Scheldereglement 1995 met minister Jorritsma

187b       Voorzitter VNLS Henk Agterberg 1994

188b       Minister Smit Kroes op bezoek

189b       Beëdiging 1990 K. Hage, R. Steenbakker, J. van Berlo, J.van Drongelen, R. de Kok, E. Tuinstra, H. Bakker

190b       Vader en zoon Cloet, 1991

191b       Landelijk voorzitter NLC J. Kluwen 1991

192b       FLPers voor nieuwe sociëteit jaarfeest 1994: E. Heugen, A. Rijpert, A. Taal, E. Wolf, B. Wilmering, J. Mastenbroek, H. Arendse en J. Klein

193b       Ondertekening privatisering Loodswezen 1988. NLC voorzitter J. Kluwen en Minister van V&W Nelie Smit-Kroes.

194b       Joh. van Schelven, comm. v.h. loodswezen te Zierikzee, met echtgenote en de loodsen Adrianus van Duin en Mattheus van Duin voor het Loodswezengebouw te Zierikzee. 1907.

195b       25-jarig jubileum Niek Macaré 1958 met de loodsen staand vlnr: J. Bosboom, Wiegman, L. van Beusekom, A. v.d. Broeke, J. Minnebo, A. v.d. Maas; zittend vlnr A. Maas; N. Macaré en R. Burgmeijer. Zie 92b.

196b       Loodsenvoetalteam ca. 1938 met staand vlnr: H. Koning, N. Macaré, K. de Boer, P. v.d. Eijck, P. van Es, D. Schouten, C. de Bie, J. Buis, onb.; zittend vlnr: J. Wielinga, C. van Baaren, K. Lugtenburg. Zie 114b.

197b       Set van 5 foto's, met afbeelding van Frans Naerebout op latere leeftijd, zijn gedenksteen uit 2005 te Goese Sas, zijn grafsteen en zijn woning te Goese Sas.

198b       Foto loods J. Ponte

199b       Groepsfoto t.g.v. 25-jarig bestaan VNLS 28 juni 1909 met de volgende herkende personen: E. v. Hoepen, P. v.d. Vies, F. v. Steijn, I. van Bel, F. Jilleba, P. Straver, A. Minneboo, G.J. Mijnderts?, A. Roos, F.H. Jansen?, W. Vader, P.M. Verheul, A. Hoek, schipper 2e klasse Hamel, J. Kamermans, L. van der Eijk, Mevr. Dominicus, inspecteur Dominicus, Sutherland?, W. van Duin, H.A.J. van Hoepen, C. Kooger (schipper 2e klasse), L. Zeijlemaker. (Herkende personen geel). Zie ook 168b.

200b       Groepsfoto met links de Belgische (petemblemen met gekruiste ankers) en rechts de Nederlandse loodsen (petemblemen met kroontjes)  en roeiers t.g.v. het bezoek van H.M. Wilhelmina en Prins Hendrik aan Terneuzen op 14 sept. 1907. Bovenste rij vrnl: loods R. van Oppen, loods L. van Oppen, loods I. Gazan. Middelste rij vrnl: onbekende roeier, loods J. Jansen en commissaris J. Jansen. Onderste rij vrnl: onbekende roeier, roeier A. Geensen en onbekende roeier.

201b       Groepsfoto met loods A.P.K. Onderdijk, onderscheiden met zilveren erepenning "voor menslievend hulpbetoon" voor het redden op 7 november 1921 van een schipbreukeling a/b van de Engelse coaster "Enchanteresse" nabij Terneuzen. Medaille werd 14 jan. 1922 uitgereikt door Prins Hendrik.

202b       Loodsen optocht onafhankelijkheidsfeest voor logement Stad Antwerpen op de hoek Noorzeestraat en Beursplein 8-9 aug. 1913. Vlnr: C. Kooger met vlag; schipper 2e klas Hamel; onb.; C. Schouwenaar; F. Jilleba; A. Minneboo; T. de Vries; G. Pieters; F.H. Jansen(secr.)?; G.J. Meijnderts (penningmeester)?; D. Kuiper; van Gelder; onb. en S. Groot. Zie 13b

203b       Portret J.W.A.F. van Maren Bentz van den Berg. Inspecteur-Generaal Ned. loodswezen 1906-1922 (Ex. collectie v.d. Graaf)

204b       Portret C. ter Poorten Directeur Loodswezen 6e district ca. 1960 (ex. coll. v.d. Graaf

205b       Portret onbekende persoon gelieerd aan het Loodswezen (ex. collectie van der Graaf

206b       Portret D.C.M. Hetterschij  Dir. Generaal Ned. Loodswezen 1946-1948 (ex. Collectie G. van der Graaf)

207b       Portret J. A. van Beusekom Dir Loodswezen 4e en 5e distr. 1964-1970 (ex. collectie G. van der Graaf)

208b       Portret J. F. Drijfhout van Hooff Dir.-Generaal Loodsezen 1964-1971 (ex. collectie van der Graaf)

209b       Portret F.Rambonnet Dir. Generaal 1922-1928 (ex. Collectie G. van der Graaf)

210b       Portret onbekende persoon gelieerd aan het Loodswezen (ex. coll. van der Graaf)

211b       Portret zelfde persoon als 210b. (ex. coll. v.d. Graaf)

212b       Directeur Loodswezen Vlissingen C. ter Poorten a/b van sleepboot (vermoedelijk de Sophia) van de SHV in het Oostgat ca. 1962. (ex. collectie SHV).

213b       J.C. de Ruijter de Wildt, Inspecteur LW Vlissingen 1 jan 1891. Kleurenfoto naar schilderij van Piet Mondriaan.

214b        H. Engelsman Kleynhens, Inspecteur LW Vlissingen 1865-1880.

215b        Wels, Anoniem mansportret door fotograaf A. Boezeken Rotterdam. (waarschijnlijk niet Marcus Wels, onderinspecteur te Vlissingen)

216b        2 pasfoto’s Peter van Leeuwen

217b        2 foto’s van Henk Agterberg

218b        Portret Maurits Groothuis

219b        Groepsfoto van links naar rechts Cees Kole, Willem van Ginkel en Jan Nas. Zie 145b.

220b        Groepsfoto voor de Sociëteit ca. 1984 met namenlijst.

221b        Foto van de sociëteitszaal 1889-1905 met kastelein Roland en groep onbekende loodsen. Fotograaf Preuninger. Foto uit GAV.

222b        Groepsfoto met L. van Beusekom, B. de Poorter, J. Hellinga, C. ter Poorten (directeur), C.Braam, W. van Leeuwen (zeeloods) en De Hondt (commissaris). Foto t.g.v. uitreiking onderscheidingen Ridder in de Orde van Oranje Nassau 29 april 1958.

223b        Groepsfoto met zeeloods L. Zeijlemaker in het midden met baard en zijn zoon links achter in staande want. Geheel rechts middelste rij C.G. van der Eijk. Foto a/b Loodsboot No. 5 31-3- 1918. Pasfoto van C.G. v.d. Eijk(gepensioneerd) 

224b        2 foto’s Huldiging van loods Hein Koning t.g.v. 40 jarig jub. Als loods. Dir. Van Beusekom spelt de eremedaille in goud , verbonden aan de orde van Oranje Nassou op. 1 februari 1962. Vlnr: J. Wallenburg, Dir. Van Beusekom, Comm. Heyse en H. Koning.

225b        Portret van Christiaan Kamermans binnenloods 1866-1889 en bestuurslid eerste bestuur 1879. 2x

226b        Afdruk uit paspoort en pasfoto Hendrikus Willemse geb. 1896 binnenloods te Antwerpen. Engelandvaarder.

227b        Groepsfoto van pensioen G. Spuij 1955. Met o.a vlnr staand W. van Leeuwen (zee), beheerder Verhage, directeur Ter Poorten, Mevr. Spuij, zoon Spuij, Gerrit Spuij, B. de Poorter, R. Burgmeijer, ? , Commissaris de Hond, zittend: Piet van Es en mevr. Van Es.

228b        Portret F.H. Jilleba (geb. 1850) Schipper 3e klasse o.a gedecoreerd vanwege redding Doris.

229b        Overlijdensbericht met foto van Egbert van Hoepen (geb. 1834), loodsschipper 2e klasse, overleden 1921. Gedecoreerd wegens reddingen, tevens schipper reddingboot Willem III.

230b        Set van 4 foto’s van Mattheus van Duin, zee- en binnenloods te Zierikzee geb 1840 overl. 1934.

231b        2 portretfoto’s van Willem van Duin, zee- binnenloods te Zierikzee geb 1864, overleden 1932.

232b        Groepsfoto van officieren marinevaartuig met 2e van links Zierikzeesche loods Willem van Duin.

233b        Portret van Kleis Lagendijk, binnenloods geb. 1903 overl. 1977.

234b        Portret van Arie Lagendijk, binnenloods geb. 1904, overl. 1960.

235b        Portret van Jan Lagendijk, zeeloods/gezagvoerder loodsvaartuig.

236b        Portret Kolonel Jan Spanjaard (Uit Wereldkroniek 16 juni 1900)(Negatief H. Koel Z10)

237b        Groepsfoto voor de sociëteit met vlnr. F.H. Jilleba binnenloods, L. Jilleba, schipper, Th. Van Bel, zeeloods en J. Kamermans binnenloods. Met bolhoed onbekend. Foto ca. 1920. (Koel A13)

238b        Groepsfoto ca, 1930. Voorste rij vnlr.  schipper Best, onb, P. van der Eijk, Nonne Dijkstra?, onb., onb, Lipjes, De Waard. Bovenste rij: onb, F. Jilleba, onb, C.G. v.d. Eyk, Oosterwijk?. (KoelA18)

239b        Foto van P. van der Eijk 1945. (Koel A16)

240b        Foto van P.C. Geensen, kanaalloods. 1953 pensioen. (Koel I15)

241b        Zierikzeese loods Berwald 1872 pensioen. (Koel J11)

242b        W.M. Herkemeij met Militaire Willemsorde ca. 1946. (Koel N7)

243b        G. Spuij. (Koel O2)

244b        M.J. Kooger (Koel O20)

245b        A. Kuijper (Koel P1)

246b        P. Suurmond (Koel P7)

247b        P. Vos (Koel P8)

248b        A. Pot (Koel P17)

249b        T.B. van der Schaaf (Koel R2)

250b        J. de Jong (Koel R15)

251b        Portret Pieter de Jong, loodsschipper op stoombetonningsvtg “de Schelde” geb. Harlingen 15 okt 1848. (Koel T4)

252b        J. Sorgedrager en W.A. van Dis. (Koel W0A)

253b        J. Minneboo (Koel AA5A)en kleurenfoto na pensioen.

254b        A. van der Maas (Koel AA4A)

255b        L. van Beusekom (Koel AA3A)

256b        B. G. Baljé loodskwekeling in pooluitrusting op expeditie naar Nova Zembla 1878. (Koel AB11A)

257b        Onbekende loods 19e eeuw. (Koel AL2A)

258b        W. Rusman rivierloods (Koel AT2A)

259b        L. Jansen rievierloods (Koel AT3A)

260b        G. Gort schipper betonning (Koel AT4A)

261b        J.W.A. Deijnen (Koel AT5A)

262b        P. van Hanegem (Koel AT6A)

263b        H. Schagen (Koel AT7A)

264b        J. Kuijper (Koel AT12A)

265b        K. Czech (Koel AT14A)

266b        N.M. Bollen directeur loodswezen (Koel AT21A)

267b        Pieter Lems geb 1810 binnenloods. (Koel AW2NO3A)

268b        Willem Lems geb. 1845 zeeloods. (Koel AB2 No4A)

269b        Willem Lems geb. 1845 zeeloods(Koel AW2No2A)

270b        Overste Krips, directeur loodswezen met midden B.J. de Poorter en K. Lugtenburg fot 15 aug. 1950, opening Soc. (Koel A6)

271b        Zierikzeese loods M. van Duin op zijn 90e verjaardag 15 december 1931.

272b        Loodsen op de loodsensteiger met loodsenkoffertje 1931.

273b        Directeur loodswezen R. Arntzenius tijdens kranslegging bij grafmonument Lewe van Aduard. Vlissingen 1930.

274b        Minister Lambooij op de loodsensteiger in gezelschap van directeur Arnzenius. 1929.

275b        Motorloodsboot No. 2 met grote groep loodsen (23) 1929.

276b        Groepsfoto van loodsen in de Nederlandse Loodsensociëteit 1927. Staande 6e van rechts A. Onderdijk. Zittend 3e van links H.K. van Baaren.

277b        Nederlandse loodsen voor hun sociëteit 1927.

278b        Belgische loodsen in hun sociëteit 1927.

279b        Belgische loodsen vóór hun sociëteit 1927.

280b kl     kleurenfoto van de B-ploeg in jolijt 2008.

281b kl     directeur M. van Boven ca. 1987

282b kl     Foto overhandiging model redeboot Voyager vnlr: Ben Cloet, Bart van Herwijnen, Ed Macaré. Juli 2004.

283b        F.D. van Steijn met echtgenote, zeeloods 1882-1913.

284b        groepsfoto rivierloodsen vlnr: J. van Sabben, K v.d. Ent, A.P.I. Taal, A. Rijpert, F. Verheij, A.L. Bollenbakker, H. Kerbert. ca 1970

285b        Th. Van Bel zeeloods geb. 1880

286b        C.A.J,A.Sutherland geb 1856 gepensioneerd loodsschipper

287b        F. van Steijn, staand met witte baard, loods op marineschip begin 20e eeuw

288b        loodsboot No. 1 bij overname, Directeur van de Sande Lacoste hijst de vlag 1939/1940.

289b        L.J.Strooband geb. 1927 zeeloods 1978 overleden

290b        C.Herman de Groot geb. 1923 zeeloodsstm 1978 FLO

291b        A.W.Harmsen geb. 1928  zeeloods 1083 FLO

292b        J.W.Baak geb. 1926 zeeloods 1981 FLO

293b        A.C. van de Broeke geb. 1911 gezagv LVTG 1967 pensioen, gedecoreerd door Prins Bernhard wegens moedig gedrag WO II

294b        J.W.Verduin geb. 1917 zeeloods 1969 pensioen

295b        A.Caljouw geb 1945 zeeloods 2001 FLP

296b        J.W.H. van Spronsen geb 1944 zeeloods 1977 overleden

297b        G.Langeraar geb. 1910 zeeloods 1965 pensioen

298b        J.F.Kamermans geb 1869 binnenloods 1924 pensioen

299b        B.N.W.Stofkoper geb. 1885 loodsschipper 1e kl pensioen 1939

300b        J.A. van Gelder geb. 1895 loodsschipper 1e kl pensioen 1954

301b        M.C.M. van de Enden geb. 1938 kanaalloods overl 1980

302b        J.J. van de Roest geb 1939 zeeloods in 1973 overleden.

303b        W. Herkemeij, zeeloods

304b        J de Jong geb 1901 binnenloods 1966 pensioen

305b        A.K. van der Staal geb 1834 loodsschipper 2e kl 1889 pensioen

306b        J.G. van der Staal geb 1875 loodsschipper 2e kl 1930 pensioen

307b        Jan Bijleveld geb. 1900 zeeloods

308b        Jan Bijleveld ontvangt Engels onderscheiding in 1944

309b        Jan Bijleveld marineofficier WO II

310b        Schipper Egbert van Hoepen

311b        Vrouw van Schipper Egbert van Hoepen

312b        Loodsschipper H.A.J. van Hoepen geb. 1869

313b        Echtpaar H.A.J. van Hoepen.

314b kl+zw  Divers sets foto’s omtrent privatisering (niet gescand) Div. foto’s jubileum 20 jaar privatisering.

315b dig.zw.Groepsfoto tgl van 25-jarig jubileum Kon. Wilhelmina 1923. Op voorgrond D. van Leeuwen; 1e rij met vaandel C. Poelje; P.J. v.d. Vies?, vz. B.N.W. Stofkoper, H.K. van Baaren, overigen onb. Of niet zeker.

316b        Optocht met model loodsschoener tglv. Landbouwtentoonstelling 1921. Voorgrond midden: H. de Vries, bb achter P.J. v.d. Vies en F. Jilleba.

317b        Optocht tgl. Landbouwtentoonstelling 1921. Op voorgrond B.N.W. Stofkoper (witte handschoenen), linksachter naast vrachtwagen P.J. v. d. Vies (met snor).

318b        Portretje van gep. Loods Doeke Roos.

319b        Portretje van gep. Loods Henk Arendse.

320b        Bestuursfoto ca. 1984. Vnlr.: A. Ekelschot, Y. Cnossen, B. Janse, H. Boerma, A. Molle, H. Pot, M. Groothuis, H. Kerbert, F. Boxem, D. Roos, H. Agterberg.

321b  kl    Pasfoto B. Cloet.

322b        Portret R. van der Maas 2009.

323b  kl    Fotootje J. Lagendijk

324b  kl    idem H. Agterberg

325b  kl    H. Arendse met echtgenote

326b  zw    Fotootje direkteur N. Bollen

327b  zw    foto Minister Smit-Kroes, rokend H. van Hoepen, 15 sept. 1988.

328b  kl    Set foto’s jaarfeest 1994 met o.a. J.W. Kleijn, F. van Woudenberg, L. de Groot, R. Sense, J. Mastenbroek Sr., D. van Ravenzwaaij, A. Rijpert, J. Pop, E. Macaré, E. Heugen, R. van Hoek, C. Goris.

329b        Laatste loodsreis A. Macaré 2003.

330b        set foto’s jaarfeest 1993 met o.a. zittend vnlr. 1e rij: J. Brasser, W. Vallen, J. Keus, J. Glerum, 2e rij: H. van Hoepen, J.W. Droppers, H. Sanders, T. van der Zee en J. van Zalinge Sr.

331b        One man Show Jan Minderhoud jaarfeest 1991.

332b        2 foto’s jaarfeest 2008 met o.a eerste rij: Pieter Bas?, O. Nijkamp, P. Smit en M. van Ravenstijn. 2e rij R. van Hoek en Guy? en Dennis de Boer.

333b   zw   Groepsfoto ca. 1985 met zeeloodsen J. de Zwaan, G. Lokerse, J. Ham, R. van Es en J. Tramper en A. Kraat.

334b  zw    Foto ca. 1925 met 3e loods van links F. Jilleba.

335b  zw    Belgische zeeloods J.B. Lauwereins (19e eeuw)

336b dig.kl.Herdenken in de Soos. 5 mei 1995. Vlnr: P. Suurmond; L. van Oppen; T. Spanjer; L. Lupker en P. Greiner.

337b dig.Kl.Idem, vnlr: Th. De Vries; L. van Oppen; P. Greiner; A.D. van der Maas; P. Suurmond; Tj. Spanjer; W. van Leeuwen en H. Goosen.

338b dig.kl.Zeeloodsen in de jol 1961.

339b dig.kl. Idem.

340b dig.kl.Kaarters op de kotter 1961. Vnlr: Bachoffner; Berndsen; Geertse; Harmenson; De Klerk en Saas.

341b dig.kl.Koffiedrinken op de kotter 1961. Vnlr: Ooievaar; A. Maas; Harmsen en Belgische loods Marijns.

342b dig.kl.Eters in de soos 1961. Vnlr: Suurmond; Van Liere en G. But.

343b dig.kl.G. But aan de bar 1961.

344b dig.kl.Biljarters in de soos 1961. Vlnr: onb; Van Liere en uitbater Verhage.

345b dig.kl.A. van Liere 1961

346b dig.kl.Rivierloodsen in het poortje 1961. Vlnr: Jan v.d. Heuvel; Van Liere, J. de Jong en Glerum.

347b dig.kl.Loodsen aan de bar 1961. Vnlr: onb.;A. Hofman; P. van Heusden; H. Harmenson (met pet); J. van den Heuvel en uitbater Verhage.

348b dig.kl.Voetbalelftal 1961. Staand vlnr: Verhage; L. Jansen; G. de Jong; A. Hofman; onb.; Kraat; B. Janse. Zittend vnlr: Harmenson; J. v.d. Berg; Ab. Nijse; Piet v. Heusden en Piet Visser.

349b dig.kl.In de soos 1961. Vlnr: J.Ree; J. Harent; L. v.d. Kreeke en G. Spuij.

350b        Set foto’s van H. Kerkhove, matroos loodsboot 1949

351b        idem

352b dig.zw.portret J.J. Lipjes, zeeloods uit “Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland”.

353b zw.    Portret C.F. van Dierendonck, loodsschipper 1e klasse, 1852 Overgeplaatst naar Brouwershaven, functie Commissaris.

354b dig.zw.Portret Kanaalloods Cees v.d. Vrie 1990.

355b dig.zw.Portret zeeloods J.P. v.d. Vrie in dienst 1921-1947.

356b dig.zw.Afscheid K. Lagendijk 1968.

357b dig.kl.Portret van R.F. Haarsma Sr., zeeloods 1925-1956.

358b dig.kl.Paula Dekker, kanaalloods 1983-2008.

359b dig.kl.Groepsfoto aspiranten 1977. Vnlr : H. André de la Porte, G.T.M. Franssen, F. Boxem, H. Kentin, A. Mast, A.C. Macaré en R. Zeegers.

360b        Laatste loodsreis Eric Heugen 1993.

361b        Laatste loodsreis Cor Bosker 2003.

362b        Laatste loodsreis Hennie Sanders 1992.

363b        Laatste loodsreis Harm Boerma 1991.

364b        Laatste loodsreis Jaap Schot 2004.

365b        Laatste loodsreis Joop Ham 1985.

366b        Laatste loodsreis Jaap Geluk 2004.

367b dig.zw Loods H. Schuitema (Delfzijl) met loodsenkoffertje ca. 1930

368b zw     Opening Sloehaven door Kon. Juliana met B.J. de Poorter 1966.

369b zw     Overhandiging Loodsenkoorgrammofoonplaat aan Kon. Juliana door Albert Veldkamp 20 okt. 1976.

370b zw     Collectie Bijleveld. 33 foto’s uit het leven van Jan Bijleveld, ca 1918 – 1955.

371b kl     Set van 18 foto’s van cabaret ca. 1980.

372b dig.kl Map met foto’s van beëdiging van K. Ijkema, M. Van der Leij, Hein Wiegerinck, Bernd Haverkate en Pascal Anfray.

373b dig.kl Grafsteen Joost Baljé, loodsschipper 1861-1934

374b dig.kl Portret Joost Baljé bevestigd op zijn grafsteen

375b dig.zw Portret Cornelis Schouwenaar vz Soc. Ned. Ldsw. 1920

376b kl     Vlnr : W.Rusman, G.v.d. Moolen, M.v.der Linde jaarfeest 1983.

377b kl     Vnlr : W. De Nobel, H. Corporaal jaarfeest 1983.

378b kl     H. Corporaal. jaarfeest 1983.

379b kl     Lou Brandt

380b kl     A. Van Dijk, A. Ekelschot (eeuwige snor)

381b kl     H. Wijngaarden, A. Heeres.

382b kl     A. Heeres en G. Felius

383b kl     H. Meinsma en W. Van Dis

384b kl     Jan Daniëls 2x

385b kl     E. Douma

386b kl     C. Urbanus

387b kl     G Neijenhof

388b kl     J. Minderhoud en M.F. van Eekhout.

389b kl     Portret Peter Taal

390b kl     A. Van Dijk

391b kl     Jan Minderhoud

392b kl     Han Huson

393b kl     In het midden L. Fabry

394b kl     L. Fabry, J. Ruissen, H. Huson

395b kl     Bert van Iterson en Bart van Herwijnen.

396b kl     R. Leyer

397b kl     W. Baan

398b kl     J. Ruissen

399b kl     H. Droppert en J. Van Gaalen

400b kl     Portret B. Van Iterson

401b kl     Vnlr. : C. Hage, C. Groeneveld en F. Van Woudenberg

402b kl     Ernie de Bruijn

403b kl     N. Bijkerk (links) en R. v.d. Maas

404b kl     R. Koers

405b kl     Paul Heuff

406b kl     Laurens van der Meer

407b kl     C. Groeneveld

408b kl     Jan van Gaalen

409b kl     K. Schothorst en R. Bemelmans

410b kl     H.N.L. van der Meer

411b kl     N. Van Willigen en G. Carstens

412b kl     Ulke Brand

413b kl     R. Bemelmans (links) wn P. Van Witteveen.

414b kl     Han Huson en Henk Klaaijsen, rechtsboven Jaap Switynk

415b kl     R. Bemelmans

416b kl     K. Schothorst

417b kl     F. Boxem (l.) N. Goverse

418b kl     H. Hartog

419b kl     Jaap Pop

420b kl     Chris Willemse (met baard)

421b kl     Otto Nijkamp

422b kl     Ton Caljouw

423b kl     Feije Boxem

424b kl     Vnlr : J. Glerum, J. Droppers, H. Van Hoepen, J. Van Zalinge, J. Brasser, J. Keus, W. Vallen, T. V.d. Zee, H. Sanders.

425b kl     Co van Hoeve en A. Groenheide

426b kl     Portret van J. Mastenbroek Sr.

427b kl     Portret H. Arendse

428b kl     Portret J.W. Kleijn

429b kl     Portret E. Wolf

430b kl     Portret E. Heugen Sr.

431b kl     P. Van Leeuwen en J. Kluwen

432b kl     Laatste loodsreis Hennie Sanders vlnr : A. Nijsen, R. Hemmes, H. Van Woerkom, Bob van Luijk, Jan v.d. Kaa, H. Sanders, N. Van Willigen.

433b kl     Roeiploeg 1993.

434b kl     E. Macaré, vz. Volleybal.

435b kl     Einar van Santen (in uniform)

436b kl     H. Van Hoepen

437b kl     J. Droppers en P. V. Witteveen

438b kl     Portret Bertus Wilmering

439b zw     Portret L. Brandt

440b zw     Joeke Schuurman

441b zw     Jaarfeest 1991, J. Minderhoud en G. Neijenhuis

442b zw     R.van Haarst

443b zw     Joop Roodenburg

444b zw     Dick Jansen

445b zw     Afscheid Chris Brandt 1958 met o.a. Brandt, comm. De Vries en dir. Ter Poorten.

446b zw     Idem met o.a. B. De Poorten en J. De Jong,

447b zw     Idem met o.a. W. V. Troost, F. Swiers, A. Kunst en D. Den Hertog.

448b zw     Receptie t.g.v. afscheid van F. Swiers, met o.a. A. But, C. Borsboom  en J. van den Heuvel.

449b zw     Idem met o.a. F. Swiers, S. Van Rees, C. V.d. Schans en schipper Streefkerk.

450b zw     Idem met o.a. F. Swiers, C. V.d. Schans, J. V.d. Peijl, D. Blom(?)

451b kl.dig Cees van Dongen op de ladder.

452b zw.dig B.G. Baljé met vrouw en familie voor huis L147 Lampsinsstraat 4, Vlissingen ca. 1910

453b zw.dig portret voorzitter J.A. Loesberg.

454b kl.dig Portret R. Pinckaers

455b zw.dig Portret voorzitter J. Roest

456b kl.dig Portret Henk Schuurman

457b zw.dig Portret C. Buren

558b kl.dig Portret P. Dekker

459b kl.dig Portret J. Van Gaalen

460b zw.dig Portret C. Hage

461b kl.dig Portret C. Van Hoeve

462b kl.dig Portret O. Veen

463b zw.dig Portret J. Hoogesteger

464b kl.dig P. Smit op de brug

465b zw.dig Portret J. Joosse

466b kl.dig Portret J. Roodenburg

467b zw.dig Portret C. Verheul

468b kl.dig Portret J. Minderhoud

469b kl.dig groepsfoto van afscheid J. Joosse, J. Nieuwenhuize, E. Tuinstra, E. Maugenest, en G. Zomer. (Jaarfeest 2008)

470b kl.dig Portret A.C. Twent

471b kl.dig B. Van Herwijnen

472b zw.dig dubbelportret voorzitter P. Van Leeuwen.

473b zw.dig onbekende loods ca. 1900

474b zw.dig groepsfoto vlnr Ko Heeres ?, Henk Willemse, Gerrit Langeraar, Lau van de Kreeke en Willem van Leeuwen (rivier), tgv. Uitreiking gouden herinneringsmedaille met oorkonde van Noorse Koning Olav 1964.

475b zw.dig Portret L.C. van de Kreeke

476b zw.dig Portret L.C. van de Kreeke

477b kl.dig Groepsfot jaarfeest 2009 vnlr : Y. Cnossen, R. Busink, C. De Rijk, R. v.d. Maas, A. Vinke, Ph. V.d. Vos, L. Calon en J. Offerman.

478b zw.dig Krantenfoto, redders en gereddenen van de Doris, 1907, met o.a. F.H. Jilleba.

479b zw.dig Feest te Terneuzen, tglv inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Vlnr : Loods L. Van Oppen, knecht Jan Riemens, loods Jan Jansen, loods Isaac Gazan, Commissaris loodswezen J. Jansen, loods J.A. van der Vliet, P. De Meijer en A. Geense, sloeproeiers.

480b zw.dig Tekst bij foto 479b.

481b zw.dig Groepsfoto ca. 1910 genomen voor het wachtlokaal Ned. Loodswezen aan de (oude)Westsluis Terneuzen. Vnlr : loods A. Onderdijk, loods C. Karelse, loods L. Van Oppen, loods R. van Oppen, roeiers J.v.d. Heuvel, D. Van Wijk, J. Harms en kwartiermeester A. Geense.

482b zw.dig Tekst bij foto 481b.

483b zw.dig Groepsfoto bij loodsenwacht Terneuzen begin van de oorlog ‘14-’18 met o.a soldaten, roeiers en in het midden loods Rein van Oppen.

484b zw.dig Tekst bij foto 483b.

485b zw.dig Portret van A. Geense, kwartiermeester Terneuzen begin 20e eeuw.

486b zw.dig Portret P.C. Geense, kanaalloods, ca. 1953.

487b kl.dig Vlnr : de loodsen A. Veldkamp, J. Moraal en de Belgische loods M. Belpaeme. Ca. 1972

488b kl.dig Loods G. Kentin met scheerschuim ca. 1972

489b kl.dig Staande in de jol, Loods Jack de Jong ? ca. 1972-1979

490b kl.dig Loodsdienstregelaar Jan Koole in de roeierswacht 1978.

491b kl.dig Loodsdienstregelaar Jan Koole in de roeierswacht 1978.

492b kl.dig Uitkijk Roos ? in het torentje boven Societeit.

493b kl.dig Guus Lugtenburg (afgekeurd loods)werkend voor Vlissingen Radio 1978.

494b kl.dig Kapitein loodsvaartuig Bep de Waard, ca. 1972-1978

495b kl.dig Kapiteins loodsvaartuig C. v.d. Berg en W. van Ginkel overdracht Spica 1978

496b kl.dig Vlnr : Stuurman J. Berting en kapt. Lvtg W. van Ginkel. overdracht Spica 1978

497b kl.dig Vlnr : Van Marion insp. Betonning, J. Waaleman-Bruinzeel, plv. Direkteur loodswezen Vlissingen en Eichelsheim Sr. plv. Direkteur loodswezen Rotterdam. overdracht Spica 1978.

488b kl.dig Hwtk van de Spica A. Gillesen. 1978.

499b kl.dig Kapiteins loodsvaartuig C. v.d. Berg en W. van Ginkel ca. 1978.

500b kl.dig Vlnr : Van Marion insp. Betonning, J. Waaleman-Bruinzeel, plv. Direkteur loodswezen Vlissingen en Eichelsheim Sr.  plv. Direkteur loodswezen Rotterdam. overdracht Spica 1978.

501b kl.dig J. Waaleman-Bruinzeel, plv. Direkteur loodswezen Vlissingen en Eichelsheim Sr. plv. Direkteur loodswezen Rotterdam, en kapitein lvtg C. van de Berg. overdracht Spica 1978.

502b kl.dig J. Waaleman-Bruinzeel, plv. Direkteur loodswezen Vlissingen en Eichelsheim Sr. plv. Direkteur loodswezen Rotterdam ca. 1978.

503b kl.dig Kapitein ltvg W. van Ginkel. overdracht Spica 1978.

504b kl.dig J. Waaleman-Bruinzeel, plv. Direkteur loodswezen Vlissingen en Eichelsheim Sr. plv. Direkteur loodswezen Rotterdam, overdracht Spica 1978.

505b kl.dig Groepsfoto afscheid nemende loodsen 1983. Zittend vnlr : H. Dikkers, J. van Driel, C. Urbanus. Staand vnlr : N. Boer, H. Wijngaarden, A. Heeres, G.M. Felius, H. Wijnja en J. Geertse.

506b kl.dig Groepsfoto afscheid nemende loodsen 1984. Zittend vnlr : W.A. Oostendorp, W.J. Wit, P. Visser, J.M. Moraal, J. Overakker, W.L.M. van Troost. Staand vnlr : G. de Jong, A.W. Harmsen, J. C. van den Driest, M. P. Glerum, M.W.J. de Nobel, M.A. Nijsen, W.C. Jumelet, H.P.J. ten Voorden, M.C. van der Linden.

507b kl.dig Groepsfoto afscheid nemende loodsen 1982. Vnlr : H. Van Druten, P. Van der Weijden, W.A. van Dis, S. Vlieger, J.A.C. Berting, J.W. Baak, P.C. Vos, J. Hertogs en C. Thielen.

508b zw.dig Portret Adriaan de Keijzer, binnenloods Zierikzee

509b zw.dig Ary Lems, in uniform links, binnenloods in dienst 1814-1866

510b zw.dig Ary Lems, zeeloods in dienst 1923-1939.

511b zw.dig Ary Lems (zie 510b), links op de foto, als matroos bij de koopvaardij.

512b zw.dig Familie Lems, vnlr. Vader C.H.Lems gedecoreerd (1896) matroos op de reddingboot, broer Lems en Ary Lems (zie 510b).

513b zw.dig Groepsfoto van Schipper Freek Jilleba en zijn familie, zittend in uniform schipper Jilleba, staand 2e van rechts Freek Jilleba junior, binnenloods, in dienst 1905-1932, 3e van links Jacobus Jilleba, zeeloods, in dienst 1908-1918 (afgekeurd).

514b zw.dig Josias Pieter Baljé geb 12-12-1832 Vlissingen, loodsschipper 1e klasse overleden 24-11-1898.

515b zw.dig Bastiaan Gerardus Baljé met familie op trouwdag dochters 10-05-1909. Loodsschipper 1e klasse geb. 1854, overl. 11-10-1919.

516b zw.dig Josias Pieter Balje zeeloods, geb. 1856 overleden 03-1913.

517b zw.dig C.G. van der Eijk, geb. 1890, loodsschipper 1e klasse.

518b zw.dig Christiaan Hendrik Lems matroos loodswezen gedecoreerd 1896.

519b kl.dig Melvin van der Leij, foto 2014

520b kl.dig Guy Vanelslander, foto 2014

521b zw.dig R.H. Arntzenius, direkteur Loodswezen, als jong marineofficier.

522b zw.dig C. Heeres en D.A.Visser, afscheid als kanaalloods, 22-05-1967.

523b zw.dig L. Wiersma, gewezen directeur loodswezen te Vlissingen 1942.

524b kl.dig H. Van Hoepen gewezen voorzitter RLC, foto 1992.

525b kl.dig A. Nauta, gewezen voorzitter RLC.Foto ca. 2010.

526b kl.dig Beëdigde aspiranten, april 2012 vlnr :F.Macaré, N. Korte, H. Fontijn,  L. Goedbloed en J. Verbeke.

527b kl.dig Portret A.J.A. baron van Westerholt, onderinspecteur loodswezen, Vlissingen van 1820 tot 1836.

528b kl.dig Portret van barones Van Westerholt.

529b kl.dig Groepsfoto LVV Volleybalteam 2000, staand vnlr : L. Boonstra, W. Veneman, P. Gerritsen, F. De Bruyn, Ph. v.d. Vos, E. Macaré. Zittend vnlr : C. Scholt, R. Hemmes, E. Maugenest, R. Schukking (externe)en J. De Vries.

530b zw.dig T. Hoftijzer, zeeloods, in dienst 1901-1923.

531b zw.dig Afscheid loodsen 1984. Staand vnlr : G. Zeegers, J. Jongmans, de Waard, J. Berndsen, P. van Laere, A. Sichterman, zittend vnlr  L. Brandt, R. Kiviet, C. Kole, E. Douma, M. van Eekhout.

532b kl.dig Rinus van Es als violist bij het Scheldeloodsenkoor.

533b kl.dig Volleybalploeg mei 1989. Vlnr : staand : Jan v.d.Kaa, Arnold Samplonius, Frank Brinkhuis, Ruud Hemmes. Zittend vnlr : Emiel Maugenest, Willem Veneman en Rinus van Es.

534b zw     Bemanning redeboot Rog vlnr : matroos Sari Marijs, Schipper Tabak en matroos Arie Stam. Op voorgrond machinist Willem Minnaert.

535b zw.dig Direkteur Loodswezen N. Bollen

536b kl.dig Joep Christis

537b zw.dig Johannes Jakobus van den Bergen

538b zw.dig Matthijs van den Bergen

539b zw.dig Nicolaas Drijver

540b zw.dig Lourens van der Eijk

541b zw.dig Lourens van der Eijk (4e van links)

542b zw.dig J.F.A. Coertzen Inspecteur Generaal

543b zw.dig A.Onderdijk rivierloods foto ca. 1938/1940

544b zw.dig Antonij Jan Gooszen luitenant ter zee der tweede klasse 1885, later Inspecteur Loodswezen Vlissingen. bron NIMH. (zie ook 210b en 211b).

545b zw.dig Cornelis Hellingman waarnemend directeur Loodswezen Terneuzen 17 dec. 1944 tot 1 okt. 1945.

546b zw.dig Cornelis Hellingman waarnemend directeur Loodswezen Terneuzen 17 dec. 1944 tot 1 okt. 1945.

547b zw.dig C.A. Dominicus, Inspecteur van het loodswezen te Vlissingen 1 juni 1906-1916.

548b zw.dig C.A. Dominicus, Inspecteur van het loodswezen te Vlissingen 1 juni 1906-1916. Uitsnede van groepsfoto 168b.

549b kl.dig Fred Kuipers. Voorzitter RLCS 1 mei 2010 – 1 mei 2018.

550b kl.dig Fred Kuipers, registerloods.

551b kl.dig Guido van Rooij registerloods.

552b kl.dig Guido van Rooij, voorzitter RLCS 2002-210. Foto tglv. Doop van de Cetus met commissaris van de Koningin Carla Peijs.

553b zw.dig J. Waaleman Bruynzeel. Plaatsvervangend directeur van het district Scheldemond van DGSM 1 mrt 1985 – 1 juli 1985. (Foto uit de krant)

554b zw.dig Jan Spanjaard inspecteur loodswezen te Vlissingen. 1880-1889. Foto als Ltz, bron NIMH.

555b zw.dig F.J.E. Krips Directeur van het loodswezen te Vlissingen 1 nov. 1948 — 1 jul. 1955. Foto als Ltz uit marineblad ???

556b zw.dig N.M. Bollen Directeur van het loodswezen te Vlissingen   1 jan. 1971- 31 dec 1980 Directeur van het district Scheldemond van DGSM 1 jan.1980  - 1 mrt.1985 Foto uit boekje “De Belgisch-Nederlands Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart 1840 – 1976.

557b zw.dig A.C. van de Sande Lacoste. Directeur Loodswezen te Vlissingen 1 sept 1939, eervol ontslag met behoud van pensioen 8 april 1942. Foto uit “De Nederlandse Loods in de Tweede Wereldoorlog van Doeke Roos.

558b zw.dig P.L.J. Elias binnenloods.1920-1952.

559b zw.dig Zeeloods Hein Koning met zijn gezin. Bron De Ned. Loods, etc. Doele Roos.

560b zw.dig W. Herkemij met Militaire Willemsorde. (Bron Roos Ned.loodsen in WOII)Zie ook 242b.

561b zw.dig Zeeloods A. Maas en zijn vrouw. (Bron D.Roos Ned. loodsen in WOII) 

562b zw.dig Zeeloods A. de Waard Sr. 1928-1956 (Bron D.Roos Ned. loodsen in WOII)

563b zw.dig Zeeloods G. de Hondt 1938-1946. (Bron D.Roos Ned.Loodsen in WOII) Zie ook 89b. 

564b zw.digVan links naar rechts zeeloods Nick Macaré, mevr. Macaré en zeeloods      Freek van der Weijde. Foto: aan boord van de Pilot, veerbootje tussen Terneuzen en Vlissingen, 1945.

565b zw.dig Zeeloods Nick Macaré ca. 1950. Op de achtergrond het Arsenaal met rechts de Zeehondenwerf. 

566b zw.dig Belgische zee- en binnenloodsen voor hun sociëteit, jaartal onbekend.

Foto's van der Eijk alleen digitaal

567b dig. 19140606 Jan van der Eijk Notabelen Vlissingen

568b dig. 19240407 Opa Jan van der Eijk Vlissingen

569b dig. 19290202 Jan Maria en Mies van der Eijk Boulevard de Ruyter 72

570b dig. 19290202 Mies van der Eijk Boulevard de Ruyter 72 Vlissingen

571b dig. 19301110 Opa Jan van der Eijk Vlissingen

572b dig. 19310707 Stoomloodsvaartuig No10  Johannes J van der Eijk Vlissingen

573b dig. 19310707 Stoomloodsvaartuig No10 Johannes J van der Eijk Vlissingen

574b dig. 19320823 Jan,Maria,Jan van der Eijk, Bep en Johnny Sorel, Vlissingen

575b dig. 19320823 Stoomloodvaartuig No10 Jan, Maria, Bep en Johannes J van der Eijk Vlissingen

576b dig. 08-08-1913 Loodsenoptocht onafhankelijkheidsfeest hoek Noordzeestraat (stad Antwerpen)

577b dig. 09-08-1913 J.J. van der Eijk, rechts van de vlag. Praalwagen beursplein

578b dig. 02-04-1914 Maria en Jan van der Eijk, trouwfoto

579b dig. 02-10-1921 Familiefoto van der Eijk, Vlissingen

580b dig. 06-06-1923 Piet de Vries, Jan van der Eijk

581b dig. 08-08-1923 Jan van der Eijk aan boord

582b 09-09-1909 Jan van der Eijk, Willem But, X, Jan Verhagen, X. DandijKotter, Loodsvaartuig No 10.

583b 08-09-1913 Bep van der Eijk. Rechts op de Praalwagen tijdens Neptunusfeest Loodsenfeest.

584b 08-09-1913 Jan van der Eijk, Schuttersvereniging Vlissingen

585b 08-08-1932 Mies en Jan van der Eijk, Bep en Jan Sorel voor Grand Hotel Britannia.

593 Groepsfoto in soos ca.1900 (N. Stofkoper)

594b(dig)  Lubbert Zeijlemaker (1930)

595b(dig)  Lubbert Zeijlemaker

596b(dig)  J.C. Meijaard

597b       Foto Frans Naerebout geb. Ca. 1815 volgens aantekening op rugzijde.

598b       Prentje op karton van een Vlissingse loods, ingekleurd.

 

Foto's

566b zw. dig.