B. Personen en Groepen

Archieflijst

Direct naar de foto's

zw = zwart/wit

kl = kleurenfoto

G.A.V.= Gemeente Archief Vlissingen

LL    = Boekje Lootsluyden en Hystoriën van Jacques W. Deijnen

VNLS 1.I-15 en 28b t/m 31b zie XXLarge

VNLS1.I-

1b   kl   Gerrit de Hakkelaar voor 't logement Stad Antwerpen. (naar schilderij)

2b   zw   Foto van gravure Vrede van Munster.

3b        Gedecoreerde redders van de Griekse brik Hydra. (1872)

4b   zw   Oude standbeeld Frans Naerebout. Originale ansichtkaart idem (foto Dert)

5b   zw   Loods P. v.d. Eyk, in eerste uniform na WO II.

6b   zw   Loodsen en roeiers van Terneuzen.

7b   zw   Schipper Vader (loodsboot 14) en begrafenisplechtigheid.

8b        Begrafenisstoet Schipper Vader met corps-eer, 20 februari 1918

9b        Groepsfoto van loodsen en bemanning zeilloodsvaartuig (begin 20e eeuw)

10b       Loodsen wachtend op schip voor de Oude Sociëteit

11b        zw   Loodsen voor de Sociëteit 1902. Zittend: C. Willemse, onb., J. Roest, Mommaas, J. v. d. Eijk, H. v.d. Eijk, onb, staand: J. Blaas of Sutherland, J. v.d. Heuvel, G. Wilders, H. Schot, J. Spui, J. Kortenbout of Meijnderts,

J. Roland (beheerder soc.) huisschilder Mos, vader van Piet Mos (kunstschilder), Van Bel, Riemens, kantoorbediende loodswezen, H. of L. van der Eijk, onb. bediende. (zie ook VNLS 17-XVII-13)

12b       Groep loodsen voor Soc., bezoek Koningin 1950.

13b  zw   Loodsen optocht onafhankelijkheidsfeest Aug. 1913.

14b  zw   Loodsen met praalwagen op achtergrond.

16b  zw   Sociëteitsbestuur anno 1938 A. Hoek, Rodenhuis, De Groot,

J. Ponte, Kolster, H. Kappen, C. Kooger, Braam, Van der Eijk, Heeres, H. Koning.

17b  zw   Sociëteitsbestuur anno 1950.Zittend vlnr: J. v. Gelder, B. Goosen, K. Lugtenburg, P.v. Es, B.J. de Poorter, R.H. Rodenhuis en N. Hopman. Staand: H. Koning, J. Dijkstra, C. Brand, W. v. Leeuwen (zzeloods) en J. Bosboom.

18b  zw   Sociëteitsbestuur 1978 zitten vlnr: C. Thielen, P. Kuizenga,  voorzitter H. Pot, B. Sichterman, H. Bonsma staand: A. Nijsen, J. Daniëls, G. ten Broeke, H. Pettinga, H. Sanders.

19b  zw   Sociëteitsbestuur anno 1984. Zittend: H. Agterberg, M. Groothuis, H. Pot, A. Molle, H. Boerma. Staand: F. Boxem W. van Dieren, I. Cnossen, W. Vallen, D. Roos, B. Janse en H. Kerbert.

20b  zw   Loodsen Voetbalelftal L.V.V. 1964. zittend: D. Roos, onb., H. Pluijlaar, P. Visser, staand: onb., Wim Deijnen, onb., T. van Dijk, onb., G. Kentin, H. Koel.

21b       Loodsenkoor tijdens TV opname NOS

22b  zw   Voetbalelftal ± 1980.

23b  zw   Loodsenkoor ( in piraten outfit). (feestelijkheden?)

24b  zw   Loodsschipper bij dubbel stuurrad

25b  zw   Aankomst Sinterklaas bij Koopmanshaven

26b  zw   Jacob Hopman (1858 - 1871)

27b  zw   Ter Zaliger Gedachtenis Louis F. Abicht (Belgische loods).

32b  zw   Groepsfoto voor Loodsensociëteit ca. 1904

33b       Bezoek Prins Bernhard 1969

34b       portret F.H.Jilleba, loodsschipper

35b       portret Joost Vader, loods

36b       portret Leonardus Marinus Verheul, loodsschipper

37b       portret Cornelis Verheul, zeeloods

38b       portret Adriaan P.C. Onderdijk, rivierloods

39b       portret Niek Macaré, zeeloods

40b       portret Marinus Pot, loodsschipper

41b       portret Hendrik Willemse, loodsschipper

42b       portret Jan Ponk, rivierloods

43b       portret Gommert de Leeuwen, zeeloods stuurman

44b       portret C.Wiegman zeeloods

45b       portret J.Alta loods

46b       portret Bill Mussert, zeeloods

47b       portret W.H. van der Sluijs, loods

48b       portret Hendrik Willemse, zeeloods

49b       portret F.H.Lems, zeeloods schipper

50b       portret S.van Rees, rivierloods

51b       portret J.W.Ponte, rivierloods

52b       portret H.J.M. Tummers, zeeloods

53b       portret L. Lupker, zeeloods gezagvoerder

54b       portret Harm Swiers, zeeloods

55b       portret Adrie van Liere, rivierloods

56b       portret C.Heeres Sr, loods

57b       portret Flip Verhey, rivierloods

58b       portret Krijn Lugtenburg, zeeloods

59b       portret J. Kiebert, loods

60b       portret Richard Burgmeyer, zeeloods

61b       portret Piet van Es, rivierloods

62b       portret Gerrit But, zeeloods

63b       portret Bertus Goossen, rivierloods

64b       portret Piet Greiner, zeeloods stuurman

65b       portret Gijs Gisius, rivierloods, stuurman lvt

66b       portret Joop van Luijk, zeeloods

67b       portret Willem van Leeuwen, zeeloods

68b       portret Willem van Leeuwen Sr, zeeloods

69b       portret Willem van Leeuwen Jr, rivierloods

70b       portret Willem van Leeuwen, loods Ijmuiden

71b  kl   portret J.Kuiper, rivierloods

72b  kl   portret Rein van Ham, rivierloods

73b  kl   portret Carel Czech, zeeloods

74b  kl   portret Willem van Dis, zeeloods stuurman

75b  kl   portret Adriaan Hofman, loods

76b  kl   portret Jacques Moraal, zeeloods

77b  kl   portret Ids Meijnsma, zeeloods stuurman

78b  kl    portret J.M.Bannink, rivierloods

79b  kl   portret Cees F. Herman de Groot, zeeloods

80b  kl   portret Joop van Sabben, rivierloods

81b  kl   portret Th Hagen, kanaalloods

82b  kl   portret A.Kunst, kanaalloods

83b  kl   portret J.Hertogs, rivierloods

84b  zw   portret Willem van Leeuwen ,rivierloods

85b  zw   portret Jacques Deijnen, rivierloods

86b       portret J van de Berg, loods

87b       portret Thijs Pals, rivierloods

88b       portret onbekende loods

89b       portret C de Hondt, commissaris

90b       tender Noord met zeeloodsen

91b       overdracht model loodsvaartuig Spica

92b       25-jarig jubileum Niek Macaré

93b       sociëteitsbestuur met marineofficieren

94b       idem

95b       groepsfoto loodsen in sociëteit 1984 nr 1

96b       idem nr 2

97b       idem nr 3

98b       groepsfoto met onbekende heren (petten zonder embleem)

99b       loodsen aan boord zeilloodsvaartuig/betonningsvtg

100b      loodsen aan boord afhaler? Langszij loodsensteiger

Ontbreekt

101b      loodsenparade ter gelegenheid van bezoek Kon. Wilhelmina 1922

102b      loodsen praalwagen t.g.v. landbouwtentoonst.Ca 1920

103b      begrafenisstoet loods Van den Berg ca 1960

104b      rivierloodsen op perron Roosendaal ca 1970

105b      sociëteitsbestuur met burgemeester Kolff? Ca 1962

106b      rivierloodsen op terras in Antwerpen? Ca 1965

107b      loodsenband "Pilot Jazz" 1927

108b            idem

109b      groepsfoto  officieren koopvaardij (de Nederland?)

110b      sociëteitsbestuur duplicaat VNLS 17.XVII-7

111b      groepsfoto 1e district

112b      loodsen op kotter IJmuiden ca 1912

113b      loodsleerlingen Vlissingen ca 1919

114b      loodsenvoetbalteam ca 1937

115b      afscheid rivierloods De Groot in Antwerpen 1938/39

116b      ploeg 3 afscheid van G. ten Broeke en I. Meinsma 1980

117b zw   zeeloodsen op de redeboot ca 1960

118b kl   afscheid kanaalloods Risseeuw

119b zw   2 foto's W. van Houten jr. zie LL blz. 101

120b      loodsen stappen van redeboot op tonnenlegger ca 1960

121b kl   Scheldeloodsenkoor TV opname 1 dec. 1974

122b kl   begrafenis rivierloods Hugo van Woerkom 11 okt. 1996

123b            idem

124b            idem

125b            idem

 

126b      Fotoalbum portretten van loodsen met beschrijving

A.Zwart, binnenloods in dienst 14 juni 1921, 1 aug. 1940   afgekeurd.

C.R. Kuijper, Zeeloods/stuurman, in dienst 17 dec. 1912, overleden 20 sept. 1946.

J. Roos, Zeel./stuurman, in dienst 18 mrt. 1913, gepensioneerd 1 nov. 1946.

F.Kappen, zeeloods, in dienst 23 dec. 1913, gepensioneerd 16 jan. 1947.

C. Spanjer, Zeeloods, i.d. 15 mrt. 1913, gep. 1 aug. 1947.

K. de Boer, zeeloods, i.d. 6 april 1922, overleden 12 jan.       1948.

K. List, loodsschipper, i.d. 28 jan. 1913, gep. 18 okt.   1948.

M. Bode, zeeloods, i.d. 20 juli 1919, gep. 1 okt. 1948.

A.Hoek, zeeloods, i.d. 12 nov. 1913, gep. 1 dec. 1948.

J. A. de Ruysscher, zeeloods, i.d. 17 jan. 1938, overl. 12 dec. 1948.

L.W.J. de Waart, binnenloods, i.d. 4 maart 1910, gep. 16 dec. 1948.

J.W. Hendrikse, binnenloods, i.d. 6 dec. 1924, eervol  ontslagen 1 okt. 1941.

A. Mudde, zeeloods i.d. 20 jan. 1925, eervol ontslag 1 maart 1950.

A.D. Streefkerk, (mensenredder)i.d. 16 nov.?? Loodsschipper per 1 juli 1930, gep. 1 juli 1938.

P.A. van Oppen, binnenloods, i.d. 1906 gep. 16 maart 1937.

F.H. Jilleba, binnenloods i.d. 15 febr. 1905, gep. 1 juli 1932.

P.C. Baljé, binnenloods geb. 22-10-1899, overleden 3 dec. 1940.

J. Heeres, binnenloods, i.d 1920, gep. 1952.

R. H. Rodenhuis, binnenloods, i.d. 1 februari 1930, gep.1 okt. 1952.

A.Goedbloed, binnenloods, i.d. 1919, overleden 1953.

J. Stroo, binnenloods i.d. 1935, overleden 1953.

A.Pot, zeeloods, i.d. 1935, overleden 1953.

A.de Bie, loods, i.d. 1926, overleden 1954

J. van Gelder, zeeloods/schipper i.d. 1921, gep. 1954.

J. van Hoepen, loods, i.d. 1919, gep. 1954.

P.J. Visser, loods i.d. 1922, gep. 1954.

A.Rolandus, zeeloods, i.d. 1920, gep. 1954

J. Wielinga, zeeloods, i.d. 1927, overleden 1955.

G. Spuy, zeeloods, 1920 - 1955

J. de Nooyer, loods 1916 - 1956

Ivo Korthals, loods 1920 - 1956

G. van Leeuwen, Zeeloods 1926 - 1960

P. v.d. Eyk. Zeeloods/schipper 1926 - 1960

 

127b      Fotoalbum van loodsen overleden tijden WOII met                          beschrijving (Gedenkplaat in de hal)

E.P.A. Aspeslagh Zeeloods in dienst 12 september 1927,  omgekomen 27 oktober 1944.

C. van Baaren Hulpzeeloods in dienst loodswezen 6 aug. 1935, overleden 2 maart 1945.

H.W. Bor Zeeloods in dienst 13 sept. 1926, overleden  (vermoedelijk) 20 april 1943.

J.W. Buis, Binnenloods, in dienst 17 mei 1927, overleden 17 mei 1940.

Ph.J. Guttig, Binnenloods, in dienst 1 okt. 1924, begraven 28 november 1941.

J.R. Kolster, Zeeloods, in dienst 21 jan. 1921, overleden  11 dec. 1941.

J.C. v.d. Peijl, Zeeloods, in dienst 1 maart 1927, overleden 14 juni 1942.

128b      Portret vice-admiraal Constant D. de Haas 1869-1932

129b      Portret J.dc  , dir.-gen. Loodswezen 1955

130b      2 foto's bezoek minister Visser 31-8-1960

131b kl   foto met redebootschipper Dick Reinsaard en oud-loodsen  J.Pop en B. van Herwijnen

132b  kl   J.Pop en B. van Herwijnen bij schilderij van Jaarsma    zojuist geschonken door J.A. Loesberg (Kleinzoon van J.A. Loesberg, voorzitter VNLS 1909)

133b  zw   Groep gedecoreerden (met schipper Streefkerk) a/b van de reddingboot "Maria Carolina Blankenheim".

134b       Set van 5 foto's t.g.v. onthulling tweede standbeeld Frans Naerebout 15 juli 1952.

135b       Onthulling eerste standbeeld Frans Naerebout aug. 1919 Rechts de voorzitter van de Sociëteit Nederlandsch Loodswezen Dhr. J. Roest

136b       "Uitkijk lopen" bij de Gevangentoren begin 20e eeuw.

137b       2 foto's Uitkijk lopen onder de poort van het Westerhoofd Kopie van originele foto

138b       Uitkijk en loodsen + bemanning loodsengalley bij Westerhoofd ca. 1900

139b       "Stoepje" op de stoep van de Sociëteit 30er jaren (zie blz. 28 "Een eeuw Loodsen op en om de Schelde").

140b       VHF te Antwerpen Kruisschans.

141b       Twee portretten van Lord Palmerston (1784-1865)

142b       Geredde matroos van de "Hydra" 1874 met verhaal hierover. 1 Origineel en 1 kopie

143b       Redders en geredden van de "Doris" 1907 met op achterkant namen. Zie "Een eeuw Loodsen op en om de Schelde" blz. 41.

144b       Set van 4 foto's, Doeke Roos ontvangt Koninklijke onderscheiding van burgemeester Dok-van Weele. Mei 2000.

145b       2 foto's Bezoek Prins Bernhard bij opening Billiton in de Sloehaven. Vlnr: Kees Kole, W.V. Ginkel en Jan Nas.

147b       2 groepsfoto's loodsenkorps 1999.

148b       Foto van de zeilmaker van de Archibald Russel 1935

149b       fotokopie uit boekje "Kent u ze nog die Vlissingers" 1974 Zie nrs. XVII-8 en XVII-13

150b       Set van 15 foto's Opnamen West-Deutsche Rundfunk ca. 1985

151b       Lezing Amrobank 1989

152b       Set van 10 foto's begrafenis Hugo v. Woerkom 11-10-1996

153b       Set van 15 foto's Sinterklaasfeest 1995

154b       Portret Egbert van Hoepen 1934 - 1921 Afdruk uit G.A.V

155b       Begrafenis schipper W. Vader 20 februari 1918(uit G.A.V.)

156b       Groep roeiers voor het hoofd. Ca. 1900 (uit G.A.V.)

157b       Loodsenvlieger (porder) J.W. Perwez ca. 1900 (uit G.A.V.)

158b       Groepsfoto loodsen ca. 1900 Staand vlnr ?, A.Hoek,?, Roos, zittend J.A. Loesberg, A.Wielex, H. van Hoepen en ?(uit G.A.V.)

159b       Portret J.A. Loesberg (uitvergroting uit G.A.V.)ca. 1900

160b       Portret C. Kooger (uitvergroting Bestuursfoto 1938)

161b       35 pasfoto's: L. Pennaerts, J.v.d. Vegte, H. Koel, C. Buren, P. Rompa, H. Kerbert, K. Derks, F. Steen, H. Pettinga, P. Geijsels, J. Halfweeg, T. Vries, Tj. Van Dijk, A. Ten Bosch, J. de Klerk, G. Kentin, J. Schuurman, D. Hannewijk, G. Lokerse, J. Brasser, J. Glerum, A. Groenheide, E. Heugen, W. van Maanen, J. Mastenbroek, P. Meert, A. Taal, A. Wilmering, J. van Zalinge, T. van der Zee, H. Boerma, W. Breuren, W. Deijnen, H. Pluylaar, M. Wijkhuis.

162b       Kiellegging nieuwe tender type Voyager, 4 maart 1993

163b       Foto Raad voor de Scheepvaart met lid zeeloods J. Schot.

164b       Rivierloods Mart van der Pas op loodsladder

165b       Portret J.A. Loesberg, voorzitter Vereniging Nederlandsch Loodswezen 1909

166b       3 foto's beëdiging zeeloods Xander Jansen

167b       Overdruk uit "Kent u ze nog die Vlissingers" foto bemanning reddingboot Maria Carolina Blankenheim en Nederlandse loodsen voor Sociëteit ca 1902

168b       Groepsfoto 25 jarig bestaan 1909

169b       4 foto's 40-jarig jubileum W. van Leeuwen (zeeloods) april 1967.

170b       Portret B. J. de Poorter, zeeloods, In dienst 1926-1968

171b       Portret schipper H.D. Streefkerk

172b       Portret W. van Leeuwen zeeloods te Vlissingen geb. 6 april 1885 te Den Helder overleden te Vlissingen 7 mei 1955. Zoon van Willem van Leeuwen zeeloods.

173b       Dirk van Leeuwen geb. 29-10-1889 overleden te Vlissingen 19-3-1963. Zeeloods/gezagvoerder.

174b       A. Hoek, voorzitter in 1919

175b       Portret H.K. van Baaren Zie "Een eeuw Loodsen op en om de Schelde" blz. 29.

176b       Groepsfoto FLP, Moens, Deijnen, Kuizinga, Ras, Wiltenburg en Neijenhof.

177b       2 foto's H. van Hoepen 1991 tijdens zijn afscheid.

178b       Foto afscheid J. Van Zalinge 1993

179b       Nieuw aangestelde voorzitter Loodswezen 1988 A.G. Nauta met burgemeester J. van der Doef.

180b       foto van prent Jan Duffel

181b       beëdiging zeeloods Kees Hage 1990

182b       beëdiging Henk Schuurman, Rollo v. Hoek, Cees Glerum, Ben Cloet en Bert van Gorssel 1991

183b       2 pasfoto's Tom Molle

184b       W. Deijnen april 1996

185b       Ploeg X (10) rivier G. de Jong, O. Nijkamp R. v.d. Bos, P. Visser, H. Hartog, A. Slothouber, K. Heeres, J. Joosse, H. Pot en D. Roos.

186b       Ondertekening Scheldereglement 1995 met minister Jorritsma

187b       Voorzitter VNLS Henk Agterberg 1994

188b       Minister Smit Kroes op bezoek

189b       Beëdiging 1990 K. Hage, R. Steenbakker, J. van Berlo, J.van Drongelen, R. de Kok, E. Tuinstra, H. Bakker

190b       Vader en zoon Cloet, 1991

191b       Landelijk voorzitter NLC J. Kluwen 1991

192b       FLP voor nieuwe sociëteit: E. Heugen, A. Rijpert, A. Taal, E. Wolf, B. Wilmering, J. Mastenbroek, H. Arendse en J. Klein

193b       Ondertekening privatisering Loodswezen 1988. NLC voorzitter J. Kluwen en Minister van V&W Nelie Smit-Kroes.

194b       Joh. van Schelven, comm. v.h. loodswezen te Zierikzee, met echtgenote en de loodsen Adrianus van Duin en Mattheus van Duin voor het Loodswezengebouw te Zierikzee. 1907.

195b       25-jarig jubileum Niek Macaré 1958 met de loodsen J. Bosboom, Wiegman, L. van Beusekom, A. v.d. Broeke, J. Minnebo, A. v.d. Maas, N. Macaré, R. Burgmeijer.

196b       Loodsenvoetalteam ca. 1938 met de loodsen H. Koning, N. Macaré, K. de Boer, P. v.d. Eijck, P. van Es, D. Schouten, C. de Bie, J. Buis, J. Wielinga, C. van Baaren, K. Lugtenburg.

197b       Set van 5 foto's, met afeelding van Frans Naerebout op latere leeftijd, zijn gedenksteen uit 2005 te Goese Sas, zijn grafsteen en zijn woning te Goese Sas.

198b       Foto loods J. Ponte

199b       Groepsfoto t.g.v. 25-jarig bestaan VNLS 28 juni 1909

200b       Groepsfoto met Belgische en Nederlandse loodsen, t.g.v. het bezoek van H.M. Wilhelmina en Prins Hendrik aan Terneuzen op 14 sept. 1907.

201b       Groepsfoto met loods A.P.K. Onderdijk, onderscheiden met zilveren erepenning "voor menslievend hulpbetoon" voor het redden op 7 november 1921 van een schipbreukeling a/b van de Engelse coaster "Enchanteresse" nabij Terneuzen. Medaille werd 14 jan. 1922 uitgereikt door Prins Hendrik.

202b       2 Groepsfoto's t.g.v. kranslegging Frans Naerebout ca. 1919 met o.m. Schipper Hamel, Schouwenaar, Jilleba, Minnebo, P. de Vries, G. Pieters, Kooger, Engels (loodsschipper) D. Kuiper en Van Gelder.

203b       Portret J.W.A.F. van Maren Bentz van den Berg. Inspecteur-Generaal Ned. loodswezen 1906-1922 (Ex. collectie v.d. Graaf)

204b       Portret C. ter Poorten Directeur Loodswezen 6e district ca. 1960 (ex. coll. v.d. Graaf

205b       Portret J. Callenfels Directeur-Generaal Ned. Loodswezen 1948-1957 (ex. collectie van der Graaf

206b       Portret D.C.M. Hetterschij  Dir. Generaal Ned. Loodswezen 1946-1948 (ex. Collectie G. van der Graaf)

207b       Portret J. A. van Beusekom Dir Loodswezen 4e en 5e distr. 1964-1970 (ex. collectie G. van der Graaf)

208b       Portret J. F. Drijfhout van Hooff Dir.-Generaal Loodsezen 1964-1971 (ex. collectie van der Graaf)

209b       Portret onbekend Marine Officier geliëerd aan het Loodswezen. (ex. Collectie G. van der Graaf)

210b       Portret onbekende persoon gelieerd aan het Loodswezen (ex. coll. van der Graaf)

211b       Portret zelfde persoon als 210b. (ex. coll. v.d. Graaf)

212b       Dir. Loodswezen Vlissingen C. ter Poorten a/b van sleepboot (vermoedelijk de Sophia) van de SHV in het Oostgat ca. 1962. (ex. collectie SHV).

Foto's