Verenigingsperiodieken (Jaarboekje en Scheldeloods van 1963 tot heden)

J1 Jaarboekjes van de Sociëteit Nederlands Loodswezen van 1963 t/m 1974

Jaarboekjes van de Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit 1975 t/m 1989 inclusief Jubileumboekje 1984.

J2 Ibidem, exclusief 1963, 1978 en het jubileumboekje 1984.

J3 Scheldeloods vanaf jaargang no.1 1990 t.e.m. jaargang 17 no. 3 Met ingang van 1997 verscheen het blad drie maal per jaar i.p.v. vier maal per jaar.

Opmerking: no. 3 van jaargang 11 is niet verschenen en jaargang 12 is abusievelijk nooit verschenen en gelijk jaargang 13 geworden.

J4 Ibidem, incompleet.