Stukken van financiële aard

B1 Balansen vanaf 1888 t/m/ 1959.

B2 Grootboek van de Sociëteit 1888 t/m 1904

B3 Grootboek van de Sociëteit 1921 t/m 1969

B4 Grootboek van de Sociëteit 1940 t/m 1950

B5 Halfjaarlijks financiële verslagen 1919 t/m 1967

B6 Kasboek 1946 t/m 1950

B7 Kasboek 1957 t/m 1967

B8 Kasboek 1988 t/m 1991

B9 Ledencontributieboek 1960 t/m 1961

B10 Ledencontributieboek 1966 t/m 1977

B11 Ledencontributieboek 1978 t/m 1985

B12 Boekje koffieautomaat te Antwerpen 1966 t/m 1967

B13 Groene map met polissen, contracten, notariële akten, etc.:

Polis verzekering bibliotheek 27 juli 1903

Polis inboedelverzekering 8 juli 1942

Polis inboedelverzekering van de bibliotheek der Sociëteit 8 april 1941

Polis inboedelverzekering pand Nieuwstraat 47 25 mei 1946

Polis glasverzekering 15 jan. 1940 met aanhangsel van maart 1942

Polis brandverzekering 21 dec. 1940

Inventarislijst van het Buffet 1 mei 1936

Huurcontract met het Rijk 14 nov. 1933

Akte van Rectificatie 17 juni 1950

Akte van verkoop van de Sociëteit aan het Rijk 29 dec. 1948

 

B14 Uitloting obligatie van fl.100,- 26 november 1940

 

B15 Brieven van de Raad voor Rechtsherstel 1958
B16 Buffetbalansen van de beheerder Verhage 1957 t/m 1961

B17 Brief met aanvullende toelichting op de balans van 31 december 1961 aan de Directeur-Generaal, met duplicaat.

Ongedateerd getypt briefje betr. scheerapparaten en afschrijving meubilair met handgeschreven origineel.
B18 Rekeningenlijst Sociëteit 1966

B19 Onkostenlijst feestavond VNLS 1959
B20 In- en uitgaande correspondentie van de penningmeester over contributie, evenementen, advertentieacquisitie voor het jaarboekje, en overige verenigings- aangelegenheden. Jaren 1965, 1966, 1967 en 1968.

B21 Ibidem over de jaren 1969, 1970, 1971, 1972 en enige stukken uit 1974.
B22 Jaarverslag, financiëelverslag en accountantsrapport 1985, 1986 en 1987.

Idem met in en uitgaande correspondentie van 1988, 1989 en uit 1990 alleen correspondentie