Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog

E1 Personeel loodswezen WOII

Fotokopieën van berichten 1940/1945 (Zeeuws Archief Middelburg)

Lijst van uitgeweken loodspersoneel waarvan berichten binnengekomen

Lijst loodspersoneel aanwezig omgeving Vlissingen 26 mei 1940

Lijst loodspersoneel afwezig, verblijfplaats onbekend

Verslag van commissaris L van Eijck over gebeurtenissen in de eerste oorlogsweken in Terneuzen, waaronder het neerschieten van loods Buis en zijn vrouw

Verklaring schipper A. Ruijg over het op een mijn lopen van loodsboot 1, 15 mei 1940 Verklaring zeeloods F. Lems over zijn wedervaren na het bombarderen van loodsboot 8

Lijst met voor het vaderland gesneuveld personeel

12 kopieën van orders en brieven uit 40/45

E2 Lijst van loodsen werkzaam als hulppolitie in WO II gedateerd Vlissingen 5 juni 1940

E3 Lijst van schepen gezonken op de Schelde in WOII

E4 Boekje met: Orders and navigational information for the West Scheldt 1st May 1945.

E5 Mijnenveegoperatie Calendar 1944

Typoscript van de mijnenveegoperatie op de Westerschelde, codenaam "Operatie Calendar" , in het bijzonder m.b.t. de verrichtingen van de 3e Nederlandse divisie Mijnenvegers

Door A.A. Oepkes, kapitein-luitenant ter zee dd. 1 dec. 1980

E6 Mijnenvelden in Zeeuwse wateren 1946

Brief aan de commandant van de Zeemacht te Den Haag van Provinciaal Comité Herstel Zeeuwse vissersvloot en ruimen mijnen in de Deurloo, Vlissingen 20 maart 1946

Fotokopie uit Stadnieuws Vlissingen 8 maart 1940 over het op een mijn lopen van ss. Bortwick en het redden der bemanning door loodsvaartuig no. 9

E7 Stukken over het goudtransport loodsvaartuig no. 19A op 11 mei 1940 (Ex

Origineel en kopie Muntkoerier sept. 1997, Deel I blz. 4-8 Deel II blz. 4-11

E8 Stukken over vaartuigen loodswezen tijdens WO II

Kopie staat van loodsvaartuigen 2 juni 1940

Kopie verslag loodsvaartuigen 1 okt. 1939 - 1 okt. 1940

Kopie brief aan de Inspecteur-generaal betr. de loodsvaartuigen in binnen- en buitenland 25 mei 1940

Typoscript materieelverliezen loodswezen 1940-1945

Typoscript vloot loodswezen 1 okt. 1940

Typoscript oorlogsverliezen loodswezen

Typoscript verslag uit logboek loodsboot 11 15 jan. 1941 - 23 jan. 1940

Typoscript over het tot zinken brengen van de Coertzen

Kopie brief gemeente Wolphaartsdijk over de beschieting van de Coertzen 12 oktober 1943

Kopiebrief aan de Inspecteur-generaal over de beschieting van de Coertzen 4 okt. 1943

Diverse kopieën en aantekeningen loodswezenvaartuigen WO II

E9 Lijst verloren gegane Nederlandse koopvaardijschepen WOII

Bijlage van Windows collectief Terschelling

E10 Cahier met verordeningen, circulaires en kennisgevingen 3 juni 1940 t/m 25 april 1942

en 2 gekopieerde duplicaten

E11 Briefje van Ontvanger der Loodsgelden aan Mevr. Spanjer-Speerstra wegens inhoudingen op het loon van haar man 20 januari 1943

E12 Internet artikel over Merchant Navy WO II met foto van petembleem. Zie Collectie VNLS 9.IX-4 uitmonstering en kleding.

E13 Kopieën uit het archief "Netherland Shipping and Trading Ltd" betreffende N. Macaré uit WO II. Plus correspondentie over het vergaan dd. 11-01-1943 van stoomschip Meliskerk van de VNS aan R.W.L. Bezemer .

E14 Stroomatlas Monden van de Wester- en Oosterschelde, Londen 1944.

E15 Oorlogservaringen van Mevrouw Macaré-Onderdijk. Verteld voor de publicatie van het Jubileumboek 1984.

E16      Stukken betreffende vragen, beantwoord door uit Engeland teruggekeerde loodsen, 1945.

W.N.F. Macaré, F. Pals, L. Lubker, L. van Beusekom, J.A. de Ruijsscher, A. Pot, P.J. Greiner, T. Spanjer, A.K. de Vries, H. Goosen, L.A. van Noppen, P. Suurmond, C. Spanjer, L.K. v.d. Linden, D. Bonne (swtk), W. Vader, F. v.d. Weijden, J. Ph. V.d. Vrie, R.H. Roodenhuis, O.P. Lootsma, C.R. Kuiper, G.C. de Hondt, A. Hoek, W.M. Herkemij, J. Hamelinck, R. Haarsma, C. Braam, D. Bos, E. Boogerd, H. Swiers, C. de Bie, J. Ree, W. Mussert.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 - inv. nummer 529

 

E17      Stukken betreffende het, bij wijze van voorschot op het salaris, verstrekken van geld aan  achtergebleven huisgenoten van in het buitenland verkerend personeel.

Betreft ondermeer: J. Ree, P.J. Guttig en O.P. Lootsma.

Verder een lijst van uitgeweken personeel waarop vermeld: naam, functie, salaris en aantal kinderen.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 629.

 

E18     Stukken betreffende verklaringen van loodsen, betrokken bij of getuige van scheepsongevallen 1940-1944. Kopie uit Zeeuws Archief inv. nummer 671.

Verklaringen van: C. van Noppen 1944 en J.B. Hendrikse 1944

E19     Stukken betreffende het lichten van motorloodsvaartuig No. 1, 3 en 7 oktober 1940 en 17 mei 1941. Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 350.

E20     Lijsten houdende opgave van inkomende en uitgaande schepen voor de Kanaalhavens Terneuzen-Gent, november 1944 en januari 1945. Met namen van loodsen.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 1024.

E21     Stukken betreffende zuivering van het personeel in verband met hun gedrag in de Tweede Wereldoorlog 1945, 1946.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 555.

Betreft o.m.: C.P. van Diest-commissaris, A. Minneboo-zeeloods, L.C. Pouwaart-binnenloods, D. van Hoepen-loodskwekeling, H.W. Schreiber-commissaris, D.J. Zandee-binnenloods, A. Schout-Velthuijs-zeeloods, D.G. Schouten-binnenloods, J. Dijkstra-binnenloods, A. Goedbloed, C. Kooger-zeeloods, J.W. Ponte-binnenloods, F. Swiers-binnenloods, L. Visser-binnenloods, C. Karelse-directeur, A. Wiegman-commissaris, J. de Nooijer-binnenloods, R.J. Burgmeyer-zeeloods, J. Wielinga-zeeloods, L.L.W.E. Aspeslagh-binnenloods, J.P. Bais-binnenloods, C. Delzenne-zeeloods, J. de Jong-binnenloods, G. Spui-zeeloods, A. van der Wal-binnenloods, J. van Hoepen-zeeloods, A. Roos-binnenloods, J.H. Heeres-binnenloods.

Vrijgesproken o.m.: M. Bode-zeeloods, J.F.C. Brandt-binnenloods, G.C.But-binnenloods, P.L.J. Elias-binnenloods, J. van den Heuvel-hulpzeeloods, N.H. Hopman-binnenloods, T.B. van der Schaaf-zeeloods, C. Wiegman-zeeloods

 

E22     Stukken betreffende evacuatie als gevolg van oorlogshandelingen en vergoeding van kosten daarbij gemaakt. Staten houdende opgave van geëvacueerde personeelsleden, 1940-1944.

Bevat o.m verscheidene brieven uit 1940 van de Loodsen Vereeniging Nederland over vergoedingen m.b.t evacuaties. Ondertekend door J.W. Ponte-voorzitter en C.Kooger-secretaris.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 596

 

E23     Stukken betreffende evacuatie als gevolg van oorlogshandelingen en vergoeding van kosten daarbij gemaakt. Staten houdende opgave van geëvacueerde personeelsleden, 1940-1944.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 597.

 

E24     Stukken betreffende aanvaringen, strandingen en klachten aangaande navigatie, 1944, 1945, met o.m. in het Engels opgestelde orders en aanwijzingen voor het konvooivaren.

Kopie uit Zeeuws Archief inv. nummer 682. Betreft o.m.: P. Suurmond-hulpzeeloods, K. List-loodsenschipper, J. Bos-zeeloods, R. Baekeroot-Belgische binnenloods.

 

E25     "Orderboek", register houdende orders en bekendmakingen voor de binnenloodsen met standplaats Vlissingen, 1943, 1944. (Voorin zijn een aantal bladzijden uitgeknipt).

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 730.

 

E26     Betonning en verlichting gedurende de oorlogsjaren 1940-1945

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 851-852.

 

E27     Stukken ingekomen bij de direkteur van het loodswezen te Vlissingen als voorzitter van de "Commissie ter bestudering van de eisen voor aanneming en opleiding van het loodspersoneel", 1946.  Met als retroacta rapporten betreffende opleiding van personeel en reorganistie van de loodsdienst in Nederland, 1942, 1943.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 991.

 

E28     Opgave van nader ontvangen en verantwoorde loodsgelden te Terneuzen 1940-1942. Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 1019.

 

E29     Lijst van loodsen overleden gedurende WOII 1941-1944.

Betreft: P.J. Guttig, W.J. Hamers, J.R. Kolster, J.C. Van der Peijl en H.W. Bor.

Staat personeel 1 november 1946 met o.m.: C. Heeres-binnenloods, C.J. Leunis-kanaalloods, J.W.M. de Louw-binnenloods, A.R. Molema-kanaalloods, M.I. Steketee-kanaalloods, W. Zeijlemaker-binnenloods.

Correspondentie betreffende A.R. Molema-slikloods en zijn verzoek om als kanaalloods te Terneuzen te werk te worden gesteld. November 1944.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer 1035

 

E30     "Orderboek" met kennisgevingen aan de binnenloodsen, 1945, 1946. Vermeld worden de loodsen: K. Lagendijk, C.M. Muller, A. Aspeslagh, P. van Es, H. Goosen, T. Pals, T. Spanjer, L. van Oppen, J. Lieuwen, J. Stroo en G. But.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnr. 199.1 - inv. nummer 731.

 

E31     Briefje over het wedervaren van G. de Hondt en F. van der Weijde 11 november 1940. Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1, inv. nr. niet bekend.

 

E32     idem, 29 juli en 20 augustus 1940, over F. Lems, Haarsma, Mussert, Ree, v. d. Weijde.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E33     Idem, 24 mei 1940, 7 juni 1940 en 15 maart 1941,  over J. de Louw, O.P. Lootsma, J. Hendrikse, P.J. Guttig en H. Willemse.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E34     Lijst van uitgeweken Loodspersoneel in het 6e district, waarvan de gezinnen een voorschot op het salaris hebben gehad, 25 mei 1940.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E35     Opgave van het afwezige personeel van het Loodswezen, enz. in het 6e district waarvan de verblijfplaats onbekend is. Met rang en vaartuig. 1940.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E36     Opgave van Namen en Adressen van de echtgenooten van het Loodspersoneel die buiten Vlissingen verblijf houden en waarvan de man in het Buitenland vertoeft. Juni 1940.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E37     Briefje betreffende de gezinnen van de uitgeweken loodsen E. Bogerd en J. Bijleveld, beiden in dienst van de Kon. Marine. 25 februari 1941.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E38     Verslag van zeeloods F. Lems, Vlissingen 27 juli 1940, betreffende zijn wedervaren in mei, juni en juli 1940.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E39     Berichten van goede welstand over de uitgeweken loodsen W.N.F. Macaré en P.J. Guttig, 31 december 1940 en 22 oktober 1941.

Kopie uit Zeeuws Archief Toegangsnummer 199.1 inv. nummer niet bekend.

 

E40     Stukken verzameld door Willem van Leeuwen betreffende Loodsboot 8 (BV 30) mei 1940

Uitreksel uit het journaal van LB 8 van 10 mei 1940 tot 20 mei 1940

(2x in typoscript en 2x in handschrift Van Leeuwen)

Rapport betreffende het overbrengen van BV 30 van Zeebrugge naar Engeland door J.N.B.Bijleveld

(2x typoscript en 2x handschrift Van Leeuwen)

Bepalingen Min. Van Defensie betreffende de overgestoken loodsboten 8 juni 1940

Lijst bemanning LB 8 te Weymouth 7 juni 1940

Lijst loodsen op wachtgeld

Verklaring van de schipper LB 8 Dirk van Leeuwen 5 juni 1940

( Typoscript 2x)

Begeleidend schrijven van Willem van Leeuwen aan Doeke Roos 29 november 2006

 

E41     Uitvoering art. 97b van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement 1938, waarin lijst met voor ambtenaren verboden organisaties.

E42     Kopie boekje Vaarplichtbesluit 1942 voor de Nederlandse koopvaardij, ex. rivierloods Ab. Nijsen.

E43     Verslag van J.C. Ripke, machinedrijver bij het Nederlands Loodswezen, over het vergaan van motorloodsboot No. 1, gedateerd 23 februari 1953

E44      Kopieën van stukken over het arbeidsongeschikt raken van de loodsschipper der 1e klasse A.Ruijg t.g.v. het op een mijn lopen van motorloodsvaartuig no. 1  op 15 mei 1940

E45      Offerte betreffend de herstelwerkzaamheden van het stoombetonnings- en verlichtingsvaartuig “De Coertzen” door de “My De Schelde”, 17 oktober 1940

E46     Kopieschrijven van A.C. van de Sande Lacoste, directeur 6e district, over het eervol ontslag van de loodsschippers A.Ruyg, A.C.Korpel, P.A.Doense en de binnenloods H.Bloem, 17 sept. 1940.

E47     Kopiestukken betreffende de overplaatsing van de binnenloods N.H.Hopman van Vlissingen naar Amsterdam, 31 okt. 1940

E48     Kopiestukken over de schuld van de binnenloods D.G.Schoute aan de binnenloods N.Hopman. De schuld zal in termijnen van Schoute zijn salaris worden ingehouden, 14 oktober 1940.

E49     Kopiebrief  van de directeur Van de Sande Lacoste betreffende de geneeskundige geschiktheid van loodskwekeling W. van Leeuwen, 21 dec. 1940

E50     Kopiestukken betreffende ongevallen van de loodsen J.Roedema, L.Ketting en A.A.A.Aspeslagh. De eerste twee bij het vallen van een fiets terwijl zij politiedienst deden, de derde bij het uitglijden op de loodsensteiger, 9 nov. 1940

E51     Kopiestukken over het eventuele lichten van de gezonken motorloodsboot nr. 1, 18 sept. 1940

E52     Kopiestukken van het ambtenarengerecht over het ontslag van loodskwekeling H.Corporaal, wegens zijn weigering om met het betonningsvaartuig Vlissingen naar zee te gaan, jan/juli 1942. Tevens een verslag van dag tot dag van H.Corporaal van zijn belevenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 mei tot 1 juni 1940.

E53     Kopielijst van de achtergebleven uitrustingstukken van de zeeloods M.Bode. Deze uitrustingstukken gingen mee met de loodsboot nr. 8 naar Engeland., Vlissingen 16 dec. 1940

E54     Stukken betreffende het Nederlandsch Loodswezen 1940-1945. Kopieën uit Nationaal Archief te Den Haag.

E55     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1939/1940. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden.

E56     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1940. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden.

E57     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1941. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden.

E58     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1942. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden

E59     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1943. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden.

E60     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1944. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden.

E61     Stukken betreffende het Ned. Loodswezen uit het 1e en 2e district 1945. Kopieën uit het Tresoar archief te Leeuwarden.

E62     De ondergang van de Coertzen, internet artikel 2007.

E63     Staten van Engelandvaarders  1940-1945

E64     Koninklijk Besluit 23 januari 1941. Toekenning bronzen kruis aan o.m. S. van Rees, C. Heijkoop en J. Bijleveld.

E65     Notities Loodswezen, betonning, bebakening, enz. 1 oktober 1939 – 1 oktober 1940.

E66     Krantenfoto PZC 24/3 1990: Torpedolanceerinrichting op Roeiershoofd Vlissingen. In 1942-43 gebouwd.

E67     Lijst van omgekomen Loodswezen personeel 1940-1945.

E68     Kopie Duits loodscertificaat Harlingen 30-11-1943, vergezelreis van loodskwekeling 1e klasse A. Kuijper. Overdruk uit de Eemsbode betreffende het Loodswezen in Delfzijl 1940.

E69     Kopielijsten met o.m. marineofficieren, die dienst hebben gedaan bij het loodswezen gedurende WO II.

E70     Fotokopie van ambtsbrief van minister van defensie Dijkshoorn met bepalingen betreffende de loodsboten en personeel die naar Engeland zijn uitgeweken. 2 juli 1940.

E71     Twee bijzondere krantenfoto’s gedateerd 12 december 1939 van het nieuwgebouwde loodsvaartuig No.1, kon tevens dienst doen als mijnenlegger. Archief Frans de Boer.

E72     Artikel: “Iets over het Loodswezen” januari 1946 met een foto van Loodsboot No.1 en artikel over zeeloods W.M. Herkemeij, drager van de Militaire Willemsorde uit hetzelfde onbekende tijdschrift. Archief Frans de Boer.

E73     Briefwisseling uit 1976 betreffende een foto van Stoomloodsvaartuig No.12 tussen F. de Boer en allerlei instanties. Archief Frans de Boer.

E74     Lijst van door oorlogsgeweld gezonken schepen op de Westerschelde  van december 1944, gegevens van Commodore Mackenzie DNLO Antwerp. (herkomst Zeeuws Archief).

E75     Krantenartikel PZC 5 november 1994 over mijnenvegen op de Westerschelde verteld door diverse loodsen.

E76     Programmaboekje Herdenkingconcert 75 jaar Slag om de Schelde

            Boekje Activiteiten themajaar Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde.

            Verhalen:

            Vijf jaar een gebroken gezin: oorlogservaringen familie Niek Macaré

            Een onbuigzame loods:  oorlogservaringen Bram van den Broeke

            Vlucht naar Engeland: oorlogservaringen Hendrik Willemse.

            Terugkeer uit de hel: oorlogservaringen Hein Koning.

E77     Artikel in Helderse Courant dd. 4 mei 2017 over het zinken van Stoomloodsvaartuig 12 (Vorpostenboot V1417) door Engelse luchtaanval bij Den Helder op 17 januari 1945. Volgens gegevens uit Archief Frans de Boer was dit stoomloodsvaartuig No. 11. Stoomloodsvaartuig No. 12 zonk na luchtaanval op 02-08-1941, eveneens nabij Den Helder, waarbij 5 doden vielen.