Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog

E1 Personeel loodswezen WOII

Fotokopieën van berichten 1940/1945 (Zeeuws Archief Middelburg)

Lijst van uitgeweken loodspersoneel waarvan berichten binnengekomen

Lijst loodspersoneel aanwezig omgeving Vlissingen 26 mei 1940

Lijst loodspersoneel afwezig, verblijfplaats onbekend

Verslag van commissaris L van Eijck over gebeurtenissen in de eerste oorlogsweken in Terneuzen, waaronder het neerschieten van loods Buis en zijn vrouw

Verklaring schipper A. Ruijg over het op een mijn lopen van loodsboot 1, 15 mei 1940 Verklaring zeeloods F. Lems over zijn wedervaren na het bombarderen van loodsboot 8

Lijst met voor het vaderland gesneuveld personeel

12 kopieën van orders en brieven uit 40/45

E2 Lijst van loodsen werkzaam als hulppolitie in WO II gedateerd Vlissingen 5 juni 1940

E3 Lijst van schepen gezonken op de Schelde in WOII

E4 Boekje met: Orders and navigational information for the West Scheldt 1st May 1945.

E5 Mijnenveegoperatie Calendar 1944

Typoscript van de mijnenveegoperatie op de Westerschelde, codenaam "Operatie Calendar" , in het bijzonder m.b.t. de verrichtingen van de 3e Nederlandse divisie Mijnenvegers

Door A.A. Oepkes, kapitein-luitenant ter zee dd. 1 dec. 1980

E6 Mijnenvelden in Zeeuwse wateren 1946

Brief aan de commandant van de Zeemacht te Den Haag van Provinciaal Comité Herstel Zeeuwse vissersvloot en ruimen mijnen in de Deurloo, Vlissingen 20 maart 1946

Fotokopie uit Stadnieuws Vlissingen 8 maart 1940 over het op een mijn lopen van ss. Bortwick en het redden der bemanning door loodsvaartuig no. 9

E7 Stukken over het goudtransport loodsvaartuig no. 19A op 11 mei 1940 (Ex

Origineel en kopie Muntkoerier sept. 1997, Deel I blz. 4-8 Deel II blz. 4-11

E8 Stukken over vaartuigen loodswezen tijdens WO II

Kopie staat van loodsvaartuigen 2 juni 1940

Kopie verslag loodsvaartuigen 1 okt. 1939 - 1 okt. 1940

Kopie brief aan de Inspecteur-generaal betr. de loodsvaartuigen in binnen- en buitenland 25 mei 1940

Typoscript materieelverliezen loodswezen 1940-1945

Typoscript vloot loodswezen 1 okt. 1940

Typoscript oorlogsverliezen loodswezen

Typoscript verslag uit logboek loodsboot 11 15 jan. 1941 - 23 jan. 1940

Typoscript over het tot zinken brengen van de Coertzen

Kopie brief gemeente Wolphaartsdijk over de beschieting van de Coertzen 12 oktober 1943

Kopiebrief aan de Inspecteur-generaal over de beschieting van de Coertzen 4 okt. 1943

Diverse kopieën en aantekeningen loodswezenvaartuigen WO II

E9 Lijst verloren gegane Nederlandse koopvaardijschepen WOII

Bijlage van Windows collectief Terschelling

E10 Cahier met verordeningen, circulaires en kennisgevingen 3 juni 1940 t/m 25 april 1942

en 2 gekopieerde duplicaten

E11 Briefje van Ontvanger der Loodsgelden aan Mevr. Spanjer-Speerstra wegens inhoudingen op het loon van haar man 20 januari 1943

E12 Internet artikel over Merchant Navy WO II met foto van petembleem. Zie Collectie VNLS 9.IX-4 uitmonstering en kleding.

E13 Kopieën uit het archief "Netherland Shipping and Trading Ltd" betreffende N. Macaré uit WO II. Plus correspondentie over het vergaan dd. 11-01-1943 van stoomschip Meliskerk van de VNS aan R.W.L. Bezemer .

E14 Stroomatlas Monden van de Wester- en Oosterschelde, Londen 1944.

E15 Oorlogservaringen van Mevrouw Macaré-Onderdijk. Verteld voor de publicatie van het Jubileumboek 1984.