De Nederlandse Loods

K1. Gedenkboek Loodsen Vereniging “Nederland” 1908 – 1933

K2. De Nederlandse Loods 1964  t/m 1985 (ingebonden delen)

K3. De Nederlandse Loods 1986 t/m 1993 (losse periodieken)

K4 Loodswezen Visie sept. 1998

K5 Jubileum uitgave 50 jaar EMPA  1963-2013, met foto’s uit het Archief VNLS.

K6 Jubileum nummer van het vaktijdschrift Navigator.nl 25 jaar Loodswezen, augustus 2013.