Bouwtekeningen, de digitale tekeningen kunnen op verzoek opgestuurd worden

H1 Zusterschepen Motorloodsvaartuig Sirius, Castor, Pollux, Bellatrix, Antaris, Procyon en Betelgeuze. (ook digitaal)

H2 Stoomloodsvaartuigen Arcturus en Markab. (ook digitaal)

H3 Stoomloodsvaartuig No. 16 (ook digitaal)

H4 Redeboot No.1 (ook digitaal)

H5 Motorloodsvaartuig No. 1 uit 1940 (ook digitaal)

H6 Belgisch stoomloodsvaartuig No. 6

H7 Loodsjol uit 1921 (boot voor loodskotter)

H8 Lichtschip No. 12 Noord-Hinder (zie H 38)

H9 Lichtschip No. 3 uit 1925 (ook digitaal)

H10 Lichtschip No. 8 uit 1923 (ook digitaal)

H11 Lichtschepen Terschellingerbank en Schouwenbank uit 1881 (ook digitaal)

H12 Lichtschip No.1 uit 1922 (ook digitaal)

H13 Redeafhaalboot Rog van 1947. (ook digitaal)

H14 Houten loodsschoener No. 8 van 1890-1900

H15 Inspectieschokker loodswezen uit 1856-1857 (ook digitaal)

H16 Redeafhaalboten Bruinvis/Walvis uit 1963 (ook digitaal)

H17 Bestek van een loodsschoener en loodskotter ca. 1900.

H18 Stoomloodsvaartuig No.1 Inspecteur Generaal Twent uit 1909 Ook een tekening na verbouwing in 1927. (ook digitaal)

H19 Motor betonnings- en peilingsvaartuig 's Rijks betonningsvaartuig 1916  (ook digitaal)

H20 Stoom transportschoener "Coertzen" April 1884. (ook digitaal)

H21 Motorloodsboot "Capella" 1967-1968 (Capella - Wega klasse) (ook digitaal)

H22 Tekeningen Lichtplatform "Goeree" 1980 (ook digitaal)

H23 Motorreddingboot "Maria Carolina Blankenheijm" 1930 en kopie foto Reddingboot "Prins Hendrik" te Hellevoetsluis 1930.

H24 Dubbele set tekeningen van oude Nederlandse schepen, allen ongedateerd.

Plaat 1. onderdelen

Plaat 2. Onbekende vaartuigen

Plaat 3. Onbekend jagt

Plaat 4. Een schoener

Plaat 5. De Veerman van De Lemmer op Amsterdam

Plaat 6. Vlaardinger vishoeker

Plaat 10. De koopvaardijhoeker van Maaslandsluis

Plaat 11. Onbekende jagten

Plaat 12. Het barkschip

Plaat 13. De barge en het trekjagt

Plaat 14. Het zeejagt van 's Gravenland

Plaat 15. De Zuidhollandsche gaffel-tjalk

Plaat 16. De derde halfmast schooner "De Zeemeeuw"

Plaat 17. Raderstoomboot "De Koningin" van Rotterdam op Nijmegen

Plaat 18. Fregatschip

Plaat 19. De Groninger Kof

Plaat 20. De Rijks Lootsschuit No. 4 van Den Briel, Gebouwd Dordrecht, 1831

Plaat 21. Schalen van alle platen in Amsterdamse voeten decimaal verdeelt: accoord met de Elle.

H25 Kopietekeningen klein formaat, stalen peilingvaartuig voor het Loodswezen 6e district 1902.

Tekeningen van Hollandse vishoeker en Hollandse snellopende galjoot.

H26 Set van ongedateerde tekeningen klokbakenscheepje. (ook digitaal)

H27 Set van 5 ongedateerde tekeningen van houten tonnen.

a. Winterstokton benevens drijfbakenklok

b. Buikbakenton 4e grootte.

c. Buikbakenton 1e en 2e grootte.

d. Ankerboeivormige bakenton 1e en 2e grootte.

e. Ankerboeivormige bakenton 3e, 4e, 5e, en 6e grootte.

H28 Set tekeningen van de "Cutty Sark" zoals gebouwd in 1870.

H29 Algemeen- en lijnenplan Spica- Fomalhout klasse 1974. (zie H66)

H30 Tekeningen Schreiner Airways Loodswezen helicopter type Dauphine ca. 1994, met brochure.

H31 Set tekeningen van de Noord Hinder boei (NHR) 1992.

H32 Set tekeningen en brochure snelle loodsboot "Voyager" 1992.

H33 Set tekeningen en brochure snelle loodsboot "Discovery" 1998.

H34 Tekeningen houten loodsschoener type No.8, 1890-1900

H35 Tekeningen en documentatie "Botter voor het Loodswezen" 1906

H36 Gebonden tijdschriften "De Modelbouwer" 6e jaargang 1942 No. 1 t/m 12. Inhoud o.a halfmodel loodskotter, model loodskotter- rinkelaar uit 1879, loodsschoener na 1890.

H37     Blauwdruk tuigtekening stalen loodsschoener 1907

H38     Bouwtekeningen Lichtschip 12 “Noord Hinder” 1963. (ook digitaal)

H39     Lijnenplan stalen Loodsschoener 1916. (ook digitaal)

H40     Lijnenplan 3e stoomloodsvaartuig 1901 (ook digitaal)

Langsdoorsnede idem

Tekening steamwindlass idem

Bestek voor den bouw en de gedeeltelijke uitrusting van een Stoomloodsvaartuig

H41     Specificatie van de boeienlegger “Frans Naerebout” 1987

H42     Plantekening betonningsvaartuig Zierikzee en lijnenplan (ook digitaal)

           Tekening waterdichte indeling van betonningsvaartuig Zierikzee (in dienst 1 oktober 1954) voorheen Coldway. (archief Frans de Boer). (ook digitaal)

H43     Doorsnede en bovenaanzicht afhaalboot Makreel 1947 (ook digitaal)

H44     Doorsnede en bovenaanzicht motorloodsboot Rigel  1964 (ook digitaal)

H44     Rigel nagetekend in autocad door Per Bakken  (alleen digitaal)

H45     Dwarsdoorsnede motorbetonningsvaartuig Vliestroom 1948 (ook digitaal)

H46     Dwarsdoorsnede en bovenaanzicht opnemingsvaartuig Honte 1961 (ook digitaal)

H47     Buitenaanzicht loodsafhaalvaartuig (tender) Zilvermeeuw 1954 (ook digitaal)

            Algemeen plan Zilvermeeuw (ook digitaal)

            Lijnenplan Zilvermeeuw (ook digitaal)

H48     Algemeen plan motorloods afhaalvaartuig Zeekoet 1964 (ook digitaal)

H49     Bovenaanzicht Lichtschip no 10  1967 (ook digitaal)

H50     Dwarsdoorsnede en bovenaanzicht Stalen betonningsvaartuig Lauwerszee 2e district 1904 (ook digitaal)

H51     Zijaanzicht afhaalvaartuig Zeekoet 1947 (ook digitaal)

H52    Algemeen plan afhaalvaartuig Zeekoet 1947 (ook digitaal)

H53     Buitenaanzicht betonningsvaartuig met motor Everingen 1906 (ook digitaal)

H54     Zijaanzicht motorloodsvaartuigen Deneb, Rigel en Algol (ook digitaal)

H55     Buitenaanzicht met bovendek en dwarsdoorsneden motorafhaalboot voor het Loodswezen ter Reede van Vlissingen no. 2 (ook digitaal)

H56     Algemeen plan loodsvaartuig Capella 1967 (ook digitaal)

H57     Geplastificeerde bouwtekening formaat A4 van loodsvaartuig Pollux (Barkmeijer Shipyards). 2010. (Soort Place- of muismat)

H58     Tekening Loods-Rinkelaar midden 19e eeuw. (Uit Rück?)

H59     Machinebestek en Scheepsbestek Stoomloodsvaartuig No. 15. 2 boekjes uit 1916)

H60     Bouwtekeningen (5 stuks), met o.a. tuigplan en lijnenplan van stalen loodsschoener 1914. 33e Loodsschoener (No. 2), 4e/5e district 1916-1926. (archief Frans de Boer). (ook digitaal)

H61     Tuigtekening voor den loodskotter, Vlissingen, february 1863. (archief Frans de Boer)

H62     Tekeningen van de waterdicht indelingen van: Motorbetonningsvtg Delfzijl; idem van motorafhaalvaartuig Zeearend/Zeekoet; idem Stoombetonningsvaartuig Frans Naerebout; idem Stoombetonningsvaartuig Zeemeeuw;  Idem Stoombetonningsvaartuig Vlissingen. idem stoomloodsvaartuigen Wega/Spica, allen uit 1950 (archief Frans de Boer).

H63     Blauwdruk van lijnenplan “Kleine Loodsjol” Kon. Mij. De Schelde 1933 (archief Frans de Boer) (ook digitaal)

 

H65     Algemeen plan P-Klasse loodsvaartuig 19-10-2010. (ook digitaal)

H66     Algemeen plan en lijnenplan M-klasse, 1975 (alleen digitaal). Zijn praktisch gelijk aan H29.

H67     Bouwtekeningen "Magdalena Vinnen", loodsschoener ca. 1890, copyright Ned. Vereniging van Modelbouwers.